Fastighetsnätverket logotyp

Tidsstyrning av utomhusbelysning

Genom att installera central styrning kan elanvändning till belysning minska med drygt fyra procent, samtidigt som driftkostnader minskar och underhållet förenklas.

Det finns bra möjligheter att med hjälp av modern teknik spara el och pengar med hjälp av tidsstyrning av belysning. Potentialen ökar ju större fastighetsbeståndet är, men det går även att göra en god besparing i ett mindre fastighetsbestånd. Belysningsstyrning ger dig som fastighetsägare en bra och direkt möjlighet att följa upp och styra anläggningens drifttider. På så sätt kan anläggningen hela tiden leverera rätt ljusnivå som i sin tur minskar drifttiderna.

Genom central övervakning underlättas också möjligheter att felsöka, följa upp och planera underhållsåtgärder. Tekniken bygger på användning av ett internetuppkopplat ljusrelä som mäter och skickar information om ljusnivåer i realtid.

Ett gott exempel

Exemplet baseras på erfarenheter från Örebrobostäder (ÖBO) som genom att installera ett nytt styrsystem minskat belysningstiden. Resultatet är minskad elanvändning med cirka 4 procent. För ÖBO innebar installationen en minskad driftkostnad på 680 000 kronor per år. I exemplet illustreras vilka besparingar som kan nås även i betydligt mindre belysningsanläggningar.

Vill du veta mer om hur du kan göra? Läs mer i pdf nedan.

Du kan även läsa SVT:s nyheter om utelamporna som lyser fast det inte behövs och om prylen som får ÖBO att spara miljoner kronor.