Fastighetsnätverket logotyp

Cirkulär ekonomi och flexibla kontorslösningar

2019-09-18

Hur kan planlösningen i ett kontor byggas med ett cirkulärt tänkande och hur utformar vi våra kontor så att arbetsmoralen och kreativiteten är hög? Det var några av frågorna som diskuterades under lunchmötet som hölls hos Moelven Modus den 18 september.

Möjligheten att skapa ett dynamiskt kontor
Peder Welander, ansvarig för Cirkulär ekonomi på Moelven Modus, presenterade ett nytt sätt att tänka kring möjligheterna att skapa ett dynamiskt kontor. Detta kan förändras genom att återanvända byggmaterial. Genom att Moelven Modus tagit fram ”byggelement” ifrån olika material och färger och satt ihop dessa, har de möjliggjort att det går att skapa kontorsrum inuti en större lokal. Kontorsrummen behöver endast elektricitet, men är i övrigt helt fristående med integrerad ventilation. Med det här konceptet kan byggmaterial flyttas och samtidigt återanvändas.

Samarbete med andra företag
Moelven Modus har eftersökt samarbete med andra företag om att organisera en branschstandard för hur byggmaterial kan inventeras och återanvändas. Dessvärre är marknaden inte mogen för att återanvända byggmaterial när det gäller renovering av lokaler och kontor. Det beror till stor del på att det finns för lite intresse och att kunder oftast vill ha nya byggmaterial vid renovering.

Aktivitetsbaserad arbetsplats
Anders Ejdeholt från White Arkitekter pratade om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen (ABW). Han visade bilder på hur deras kontor ser ut och pratade om fördelarna med ABW. Målet med ABW är att skapa ett kontorslandskap som är attraktivt, yteffektivt, resurseffektivt. En arbetsplats som skapar arbetsmotivation. Ett ABW-kontor kan vara uppbyggt i flera zoner där olika regler och arbetssätt gäller. Stora skillnaden mellan ABW och ett traditionellt kontor är att på ett ABW kontor finns det inga bestämda platser. En negativ effekt av ABW är att viss personal kan känna oro över vart dem kommer kunna sitta från dag till dag. När ett ABW-kontor ska byggas är det viktigt att tänka på att ledningen är med från början av projekteringen och beställningen. Det är också viktigt att det finns en tydlig vision om hur slutresultatet ska se ut.

”I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Vi lämnar det traditionella slit- och slängsamhället, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till en cirkulär ekonomi där resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt och under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel.” (CradleNet, 2019)