Fastighetsnätverket logotyp

Effektiv energiuppföljning - Fastighetsnätverkets plattformsträff nr. 10

2019-09-10

Då var det dags för plattformsträff nr 10 som handlade om erfarenheter kring energiuppföljning i fokus, med den primära frågan: Hur minskas onödiga driftkostnader och vad krävs för bättre uppföljningssystem?

Träffen började med att Niklas summerade föregående plattformsträff. Efterföljande diskussion lyfte behovet av ett mer flexibelt, automatiskt och användarvänligt uppföljningssystem. Därefter var det dags för Jens Penttilä från WSP att presentera erfarenheter från en energiuppföljning av en fastighet i Stockholm. Den aktuella fastigheten använde nästan dubbelt så mycket energi än vad den enligt beräkningar borde göra. Tillvägagångssättet var att analysera energidata tillsammans med information om byggnaden och därefter genomföra ett platsbesök. Då kunde de identifiera brister, så som fönster med sämre isolerande förmåga än vad som projekterats och onödig eftervärme i ventilation. Det kan finnas många orsaker till ett för högt värmebehov, men några vanligt förekommande orsaker är enligt Jens:

  • För hög temperatur i trapphus och garage
  • Bristfällig isolering av värmerör
  • Behov av justering av värmetillförsel från undercentral
  • Felaktigt inställt luftflöde i ventilationen

Jens lyfte avslutningsvis ett förslag till kommande projekt inom BeBo – ”Ett hus nya möjligheter” som fokuserar på att skapa robusta byggnader och system genom att förenkla teknik och system. Kort förenklat, ”vad kan tas bort”.

Därefter presenterade Josep Termens från CIT en förstudie inom BeLok som håller på att avslutas. Energiuppföljningsmetoder och verktyg i lokalfastigheter. Förstudien syftar till att analysera olika uppföljningssystem och vad de kan leverera i förhållande till fastighetsägares önskemål. Flera av de utvecklingsbehov som identifierats sammanfaller med önskemål från Fastighetsnätverkets medlemmar och inspel gavs till slutförande av rapporten.

Niklas Jakobsson avslutade träffen med att informera om att en workshop planeras kring batterilaget och brandsäkerhet bland annat baserat på erfarenheter av branden på Änglundaskolan.
Därtill informerades om att projektet Samverkan för hållbara byggnader planeras att summeras och avslutas på Region Örebro läns Energi och klimatdag fredag den 22 november.

Nedan kan du ta del av träffens presentationer:

 

Färdigställd förstudie kring energiuppföljningsmetoder hittar du på länk nedan: