Fastighetsnätverket logotyp

En vecka om klimatfrågor och solel inom EU

2019-06-14

Ylva Gullberg på Energikontoret Region Örebro län har just kommit tillbaka efter en veckas korttidstjänstgöring i Bryssel. Där har hon samlat kunskap om vad som händer inom energi- och klimatområdet med ett särskilt fokus på solel.

Energi- och klimatfrågor är ett allt hetare ämne inom Europeiska Unionen (EU). Inom det så kallade Vinterpaketet uppdaterades flera direktiv för att driva på arbetet hos medlemsländerna och Sverige har just skickat in det första utkastet till sin nationella energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategin är en del i EU:s styrning för en minskad klimatpåverkan.

Samlat kunskap om vad som händer

Ylva Gullberg är utvecklingsledare inom energi och klimat på Energikontoret Region Örebro län och arbetar bland annat inom solenergi genom projektet Framtidens solel. Under en veckas korttidstjänstgöring i Bryssel har hon bland annat haft möten på EU-kommissionen och med energirådet på Sveriges ständiga representation vid EU. Syftet med resan har varit att samla kunskap om vad som är på gång inom EU:s klimatarbete, vilka viktiga frågor som diskuteras och hur detta berör regionerna i Sverige.

– Det har varit intressant både att lära sig faktamässigt om frågorna som diskuteras och beslutas, men också att lära sig om hur de olika institutionerna inom EU fungerar, menar Ylva Gullberg.

Utreder hur regelverket påverkar

Solel har varit i särskilt fokus under korttidstjänstgöringen. Det finns bland annat relevant lagstiftning inom EU:s Förnybarhetsdirektiv och Elmarknadsdirektiv. Framöver ska Ylva sammanställa informationen från tjänstgöringen och utreda hur EU:s och Sveriges regelverk kring solel egentligen påverkar implementeringen. Hon ska också se hur detta i sin tur kan knytas till den regionala utvecklingen.

Reste med tåg

En vecka räcker förstås inte för att bli fullärd inom EU, men Ylva tycker ändå att erfarenheten är värdefull för arbetet hemma i Örebro län. Något hon särskilt vill tipsa om är möjligheten att resa mer hållbart i Europa, vilket hon testat själv för denna korttidstjänstgöring.

– Jag tog tåget till Bryssel för att minska klimatpåverkan från min resa. Detta har haft många fördelar: jag har kunnat jobba på tåget och titta på utsikten. Mina restider har också varit mycket mer bekväma än om jag tagit flyget. Dessutom känns det bättre i magen att jag har bidragit till en bättre miljö, säger Ylva.