Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd Fallstudie: Energi på menyn

2019-10-09

Fallstudien "Energi på menyn" är nu färdigställd. Fallstudien visar att det i Futurums skolkök är möjligt att minska elanvändningen med 10 procent tillsammans med kökspersonal. Med antagande om att identifierade åtgärdsförslag genomförs för samtliga skolkök skulle elanvändningen kunna minska med 200 000 kWh per år. Vidare har fallstudien identifierat fortsatta studier som lämpar sig som examensarbeten eller projektarbeten för studenter.

 

Läs mer på Fallstudien "Energi på menyn"