Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsägares samverkan med sociala företag

2020-10-20

Fastighetsnätverket vill främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Därav bjöds in till en workshop om social hållbarhet för fastighetsägare och sociala företag i Örebro län. Målet med träffen var att skapa ökad samverkan och att frågor kring social hållbarhet får ökat fokus hos fler företag.

Sociala företag startas och utvecklas för att lösa olika utmaningar i samhället. De sociala företagen kan exempelvis bidra till minskad psykisk ohälsa, bättre integration, högre andel återbruk eller för att få ut fler människor i arbetslivet. I allt högre grad börjar fastighetsägare att samverka med olika professionella aktörer som bidrar till att lösa olika samhällsproblem. En win-win-situation där du som fastighetsägare får ökad lönsamhet samtidigt som du bidrar till att göra någonting gott för samhället. 

Under workshopen presenterade Västerporten vad de gör för att vara ett socialsmart fastighetsbolag. Vi fick också lyssna till sociala företag i Örebro län som presenterade deras verksamheter och vad de kan erbjuda. Vi avslutade dagen med workshop och diskussion kring hur samverkan kan vidareutvecklas

Västerporten ett socialsmart fastighetsbolag

Åsa Stridfeldt, förvaltningschef Västerporten, berättade om deras inspirerande arbete för ökad social hållbarhet. Åsa tryckte på vikten av hur tydliga ägardirektiv kan ha stor betydelse för att kunna prioritera att arbeta med social hållbarhet. När frågorna finns med i riktlinjer och styrdokument finns det alltid någonting att hänvisa tillbaka till, menar Åsa, vilket förenklar beslutsprocesser och nya satsningar eller inriktningar. Åsa lyfte även behovet av att hitta samverkansparter, exempelvis kommun, föreningar och samarbete med andra företag för att tillsammans kunna göra mer.

Fem sociala företag presenterade sina verksamheter

Fem sociala företag i Örebro län fick därefter chans att presentera vad de gör och hur de kan hjälpa fastighetsägare i deras dagliga arbete. 

Re:form

Re:form är vägen vidare för människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden och/eller upplever ett stort socialt utanförskap. De hjälper dem till ett liv med mening, värde och innehåll. Genom olika samarbeten kan de bereda människor plats för sysselsättning inom deras olika verksamheter. Re:form tillhandahåller bland annat bilvård, secondhand-butik, moped- och cykelverkstad, snickeri, utetjänster (flyttuppdrag, fönsterputs, trädgårdsarbete) och mycket mer.

Besök Re:forms webbplats för mer information
Kontakt: Micael Björk, micael.bjork@re-form.se


Syverkstan i Örebro

Syverkstan är ett arbetsintegrerat socialt företag som drivs av Verdandi Örebro. De står för ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk. Hos dem är gemenskap och solidaritet mellan människor ytterst viktigt. Syverkstan utför sömnadsarbeten (både lagning och nytillverkning), renovering av möbler, tillverkar och lagar kapell. Fönsterputs, upphängning av gardiner och andra enklare arbeten. Organisationen prioriterar bland annat frågor: 

Följ Syverkstan i Örebros Facebooksida
Kontakt: Åse Sundqvist: ase.johansson@verdandi.se

Föreningen Integrera i Karlskoga

Föreningen Integrera i Karlskoga (FIK) skapar meningsfulla sysselsättningar för personer med ett funktionshinder, i Karlskoga och närliggande kommuner, samt integrerar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De gör allt från snickeri & bygg, målning, byggåtervinning och möbelrenovering och strävar ständigt efter att utöka sin verksamhet, så att de kan erbjuda arbeten/aktiviteter som passar alla.

Besök Föreningen FIKs webbplats
Kontakt: Mattias Grubbström: mattias.grubbstrom@karlskoga.se

Mohass

Mohass är ett socialt företag som skapar sysselsättning för människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Tillverkning av skumplastprodukter för en rad olika ändamål utgör den huvudsakliga verksamheten. Men föreningen erbjuder också bokföringstjänst åt andra företag och nya sociala företag som behöver stöd och rådgivning. Målet med verksamheten är att de anställda ska få stöttning ut i arbetslivet och att alla ska få en meningsfull och givande sysselsättning på vägen dit.

Kontakt: Staffan Hasselrot: staffan@mohass.se

 

Rosängen

Rosängen är en verksamhet som drivs i formen av arbetsintegrerat socialt företag. I verksamheten pågår arbetsrehabilitering. Rosängen startade sin verksamhet 1991 som den tredje kravgodkända ekologiska odlingen i regionen. De utvecklade en hållbar ekologisk framtid med odlingar, försäljning av komposteringsanläggningar. Rosängen driver både en ateljé/butik. IT/Service, park, snickeri, trädgård och restaurang/konferensverksamhet. 

Besök Rosängens webbplats
Kontakt: info@rosangen.se


Funkis

Sedan 2010 har Funkis hjälpt människor långt från arbetsmarknaden att få en meningsfull sysselsättning. För att kunna uppnå detta driver dem ett flertal olika verksamheter för att kunna möta de människor som kommer till oss. Funkis driver bland annat caféer, restauranger, dagliga verksamheter samt utför städning.

Besök Funkis webbplats
Lovisa Ahlberg: lovisa@foreningenfunkis.se


Mer information