Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverket och Energimyndigheten i samverkan

2019-09-05

Lokalt hållbarhetsarbete är av avgörande betydelse för klimatomställningen. Energimyndigheten har identifierat Fastighetsnätverket som ett gott exempel för systematiskt energiarbete för en mer hållbar bebyggelse och ett mer flexibelt och robust energisystem. För att klara klimatomställningen behöver fler göra mer på nationell nivå och i det arbetet kan Fastighetsnätverket framöver ha en roll. Det var utgångspunkten för workshopen som syftade till att hitta samverkansformer för samverkan och erfarenhetsspridning.

Dag Lundblad och Tobias Walla från Energimyndigheten presenterade aktuellt läge kring de nationella sektorsstrategierna som syftar till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige.  Fokus låg på sektorerna ”Resurseffektiv bebyggelse” och ”Flexibelt och robust energisystem”. Utformningen av strategierna pågår till december 2020 och uppdraget pågår till 2030.

Mer information om Energimyndighetens nationella sektorstrategier hittar du på länken nedan:


Många förslag lyftes under träffen. Allt från vikten av energisamordnare i byggprocessen och affärsmodeller mellan olika branscher till kunskapsåterföring och att sälja hållbarhet som en produkt. Ett önskemål från flera deltagare var att överbrygga legala hinder för solelproduktion och överföring av elproduktion mellan fastigheter. Det är även en av de frågor som är aktuella för Örebros nya hållbara stadsdel Tamarinden, ett projekt som kan bidra med andra värdefulla erfarenheter för ett mer flexibelt energisystem.

Dagens presentation hittar du på länken nedan: