Fastighetsnätverket logotyp

Goda nyheter: Det nya projektet har beviljats!

2019-06-19

Projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi, som Fastighetsnätverket varit en del av, börjar närma sig sitt slut. Flera av projektets delmål har redan uppfyllts eller är på väg att uppfyllas och nu väntar nya möjligheter. Till årsskiftet har projektägaren Region Örebro län ansökt om stöd för att möjliggöra fler aktiviteter och vidareutveckla det som redan uppnåtts inom Fastighetsnätverket. Idag blev stödet beviljat till det nya projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige. 

Om det nya projektet 

Fastigheter förbrukar ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Med högt tempo för nyproduktion och renoveringar ökar risken att fastighetsägare väljer kortsiktiga och billiga byggnadslösningar framför långsiktigt hållbara. Dels på grund av brist på kompetens, men också brist på resurser. Kunskapen om exempelvis hållbara byggmaterial eller energieffektivisering når inte alltid ut till dem som har möjlighet att påverka marknaden.. Om efterfrågan och beställartrycket för långsiktigt hållbara material skulle öka, skulle också marknaden utvecklas och de bästa lösningarna skulle implementeras på sikt.

Målen med det nya projektet är att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt för framtidssäkra och resurseffektiva byggnader. Det nya projektet sätter igång vid årsskiftet och Fastighetsnätverket lever vidare – lite mer erfarna och med fler mål i sikte!