Fastighetsnätverket logotyp

ICHB - kunskapsstöd för hållbart byggande

2018-09-10

ICHB, Informationscentrum för hållbart byggande börjar få fart

ICHB är ett kunskapsstöd för de som vill bygga och renovera hållbart med energieffektivisering, materialval och livscykelperspektiv i fokus. Det görs bland annat genom uppbyggnad av en databas där flera av Fastighetsnätverkets fallstudier och inspirerande exempel finns representerat. Läs mer om ICHB.

Men att samla in och målgruppsanpassa information om hållbart byggande är inte tillräckligt. För att öka takten av hållbart byggande behöver ICHB säkerställa att information når ut och ger effekt. I det arbetet har Sveriges Energikontor och Fastighetsnätverket en viktig roll för att sprida informationen till relevanta målgrupper både regionalt och lokalt.

Presentationsmaterial om ICHB för vidare spridning

Broschyrmaterial om ICHB