Fastighetsnätverket logotyp

Kraftförsörjningsrapport inom östra Mellansverige

2020-09-21

Sammanlagt sju regioner i östra Mellansverige har tillsammans tagit fram en kraftförsörjningsrapport för att kunna blicka fram emot förändringar som en ökad elektrifiering kan ge för samhället. Rapporten beskriver hur elproduktion, eldistribution och elanvändning i Sverige idag. Vilka är är då utmaningarna när vi blickar fram emot 2030?

Kraftförsörjning ÖMS Rapport

Elektrifieringen av fordonsflottan ökar både för personbilar, bussar och lastfordon. Det kommer krävas ny infrastruktur och elproduktion. Stora utmaningar väntar när tung industri går från att nyttja fossil energi till ren el vid produktion. Detta tillsammans med att en ny typ av energikrävande verksamhet som exempelvis serverhallar blir vanligare. Här påverkas inte bara elproduktion, utan även kapaciteten i elnätet kan vara ett hinder för omställning eller nyetablering. Det tredje utpekade området är fastigheter. Med den ökande befolkningen kommer även behov av fler fastigheter för boende och samhällsservice. 

Regionerna som har tagit fram rapporten är: 

  • Östergötland
  • Örebro län
  • Södermanland
  • Västmanland
  • Stockholm
  • Uppsala län
  • Gävleborgs län