Fastighetsnätverket logotyp

Studiebesök på Änglandaskolan

2019-08-15

Under studiebesöket på Änglandaskolan tog Fastighetsnätverkets medlemmar del av viktig information kopplade till minskade driftkostnader genom solelproduktion och batterilager, men också erfarenheter från sommaren brand i batterirummet på skolan. 

Änglandaskolan har ett flexibelt system med solelproduktion och batterilager som bidrar till minskade driftkostnader. Under studiebesöket på skolan visade Mikael Karlsson från Futurum oss hur det såg ut. Skolans energisystem består nämligen av ett samspel mellan solel och ett batterilager, i kombination med en värmepump med tillhörande borrhål under fotbollsplanen. Solcellerna laddar batterierna, vilket gör att det finns energi tillgängligt som antingen kan användas internt när det finns behov, värma intilliggande idrottshall via värmepump eller säljas ut på elnätet. När elen säljs ut på nätet kan den användas för att kapa effekttoppar, men störst ersättning får Futurum eftersom effekttopparna bidrar till att balansera elnätet. Batterierna som installerades är svensktillverkade och består av nickelmetallhybrid, vilket enligt Futurum är det mest miljövänliga alternativet.

Mikael delade även med sig av erfarenheter från sommarens brand i batterirummet. Brandkår och andra insatser sattes i högsta beredskap. Situationen visade sig inte vara lika allvarlig som de först befarade. Om batterierna hade varit av litiumjontyp, samma batterisort som finns i elbilar och mobiltelefoner, hade rökutvecklingen varit mycket giftig. Men det var inte batterier som brann, utan elkablar anslutna till batterierna. Batterileverantören var snabbt på plats och jobbar med att designa om batteriskåpen, så att liknande incidenter inte upprepas.

Genom träffen fick många fastighetsägare värdefulla erfarenheter. Under hösten planeras en träff för vad fastighetsägare, teknikleverantörer och räddningstjänst gemensamt kan göra för att bidra till att teknik och tillhörande rutiner kan utvecklas på ett så säkert sätt som möjligt. Det gäller i första hand solceller och batterilager i fastigheter.