Fastighetsnätverket logotyp

Studiebesök på två "passivhus" i Knivsta

2019-06-18

Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Detta medför en värmeenergibesparing på upp till 75% jämfört med byggnader som uppfyller de kommande BBR-kraven. Knivsta kommunfastigheter är byggherre för två nya passivhus som fick sig ett studiebesök av oss den 18 juni: Centrum för idrott och kultur samt Adolfsbergsskolan

Studiebesök på Centrum för idrott och kultur

Projektet EnOFF (Energieffektivisering inom offentliga byggnader i östra Mellansverige) hade ett givande möte i Knivsta som en medarbetare på energikontoret deltog i. Därefter var det dags för dagens första studiebesök på Centrum för idrott och kultur - ett byggprojekt som till största del är byggt av trä. Trä som är helt svenskodlat. Under ett och samma tak innehåller byggnaden bland annat en teater, två idrottshallar, en restaurang, ett område för kampsportsträning, kontor och en ishall. Ishallen är troligtvis världens första ishall som uppnår passivbyggnadsstandard, vilket innebär att den kommer att värma resterande delar av byggnaden. Imponerande!

 

Studiebesök på Adolfsbergsskolan

Adolfsbergsskolan togs i bruk hösten 2018 och rymmer 650 elever i årskurs 5-9. Med bergvärme och solceller är målet att energiförbrukningen ska ligga under 15 kWh/m² år. Skolan har ett värmesystem, men internlasten (det vill säga värmen som avges från människorna i byggnaden) ska vara tillräckligt för att värma byggnaden. Värmesystemet kommer då främst att användas under jul- och sportlov då det inte finns några människor i byggnaden.

I mötet med Tomas Lindgren från Kommunfastigheter berättade han om hinder som kan förekomma i byggandet av ett passivhus. Ett exempel är energiförluster vid ventilation av labbsalar, då frånluften från dessa rum kan vara förorenat och inte kan värmeväxla på samma sätt som den normala ventilationen. Men trots de hinder som kan uppkomma, menar Tomas att det är värt att bygga passivt. Adolfsbergsskolan var nämligen billigare att bygga, än en lika stor skola som inte var en passivbyggnad.

Kostnadsskillnaden mellan att bygga passivt eller inte beror på många olika faktorer, men slutsatsen är att det kan vara ekonomiskt försvarbart att bygga passivbyggnader. Dessutom kan det vara skönt att veta att passivhus är energisnåla.