Fastighetsnätverket logotyp

Tamarinden identifierar risker för att inte tappa fart

2020-11-03

Om Tamarinden

Tamarinden ska präglas av nytänkande och smarta lösningar där områdets fastigheter ska reducera, producera, lagra och dela energi på ett nytt sätt. Förutsättningar skapas för att byggnaderna ska kunna dela el och värme i lokala energinät.

De som arbetar med dessa frågor för området är Örebrobostäder, Tornet, Friendly Building, Magnolia och Serneke. Projektet Tamarinden söker nya former för samverkan mellan fastighetsägare för att gemensamt uppnå en hållbar stadsdel. Erfarenheter och identifiering av risker bedöms vara av intresse för många andra fastighetsägare.

Genomförd riskanalys

Som ett led i projektet Tamarinden har en riskanalys genomförts baserad på diskussioner med representanter från projektets olika parter och kompetens. Genom riskanalysen får man en bred bild av potentiella risker med fokus på driftskedet och till viss del även byggskedet. Riskanalysen syftar till att minimera problem och eventuella driftstopp under projektets inledande delar.

Resultatet och värderingen av olika risker delas in i kategorierna hög, måttlig eller låg risk - för att på ett effektivt sätt fokusera på det arbete som är viktigast. I riskanalysen identifieras 6 st risker som hög risk, 24 som måttliga risker och 5 st som låg risk.

Flera av de risker som har bedömts ha hög prioritet utgörs av ekonomisk och kunskapsrelaterad karaktär. Tydlig styrning, ledning, utbildning och uppföljning är åtgärder som bedöms kunna minska dessa risker. Samtliga risker som identifierats bedöms som hanterbara och åtgärder finns föreslagna för de risker som bedöms ha en hög risknivå.

Mer information och underlag hittar du i publicerat PM och riskregister.

Länk till PM: PM Riskanalys Tamarinden
Länk till Riskregister: Riskregister Tamarinden