Fastighetsnätverket logotyp

Tillsammans kan vi göra mer!

2019-12-18

Projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi tar slut till årsskiftet och de resultat vi åstadkommit tillsammans har sammanfattats med en film.

Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte, där Fastighetsnätverket fungerat som ett naturligt forum för kunskapsspridning.

Flera av projektets mål har uppfyllts och nu väntar nya möjligheter och utmaningar. Till årsskiftet 2019–2020 kommer nämligen projektgruppen starta ett nytt projekt som heter Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som du kan läsa mer om här.

Målen med det nya projektet är att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige minskar sin negativa klimatpåverkan och arbetar framåt för framtidssäkra och resurseffektiva byggnader. 

Tillsammans kan vi göra mer!