Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Butikskyla, ett värmande system - Melins Fastighetsförvaltning

Ica Maxi i Kumla har tillsammans med deras lokalhyresvärd Melins fastighetsförvaltning minskat sina driftkostnader avsevärt. Tidigare skickades dagligen restvärmen från butikens kylanläggning ut i luften, året runt. Idag nyttjas värmen till de i stället till lägenheter som finns i samma byggnad som butiken.

Energiåtervinningssystem


I samband med att Ica Maxi i Kumla skulle byta sin aktuella kylanläggning väcktes frågan om det finns möjligheter till energiåtervinning. Tidigare var det mycket energi som ventilerades bort från kylanläggningarna – energi som kunde användas till annat.

Det öppnade upp för ett samarbete mellan Ica Maxi och Melins fastighetsförvaltning. Frågeställningen var tydlig: Kan tappvarmvattnet i lägenheterna, som ligger i samma byggnad som butiken, värmas upp med hjälp av spillvärmen från kylanläggningen? Svaret blev ett rungande ja.

Lösningen som Ica och Melin kom fram till

Utifrån den lösningen som Ica och Melins kom överens om kan spillvärmen från kylmaskinerna leverera 200 megawattimmar per år till tappvarmvattnet i lägenheterna. Då används inte all den energi som finns att återvinna. Det innebär att Melins kan återvinna ännu mer energi framöver, om de bygger ut systemet.

Mall som kan användas som tilläggsavtal till hyreskontraktet

För att säkerställa vilka förutsättningar och ansvarsförhållanden Ica och Melins har gentemot varandra skrevs ett avtal. Avtalet justerar bland annat vinstfördelning, entreprenadgräns och ansvar för underhåll och uppföljning. Priset för levererad energi från Ica har satts till 50 procent av Melins fjärrvärmepris. Utifrån det satta priset kan Melins få en årlig kostnadsbesparing på nästan 50 000 kr och Ica kan få en intäkt på motsvarande summa.

Förutom de ekonomiska fördelar som kan uppnås för både Ica Maxi i Kumla och Melins fastighetsförvaltning bidrar de gemensamt till miljömässiga vinster. En vinst för hyresgästen, fastighetsägaren och klimatet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 augusti 2022