Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Människor samverkar

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder studiebesök, erfarenhetsträffar och utbildningar för våra medlemmar och arbetar aktivt för att nå våra klimatmål.

På den här webbplatsen har vi samlat information, stöd och vägledning för att underlätta ditt arbete att energieffektivisera ditt fastighetsbestånd. Här kan du hämta inspiration till förändring och ta del av andras framgångsrecept. Välkommen! 

David Larsson, Solisten

”Fastighetsnätverket innebär att vi får träffa människor som arbetar med energifrågor, får nya uppslag och idéer, höra hur andra har gjort sina energibesparingar och bli inspirerade helt enkelt. Genom att presentera ny teknik för att skapa mer energisnåla lösningar har vi fått bra information för att minska energianvändningen. Att få träffa andra och bli inspirerade om sånt som vi kan dra nyttja av i våra projekt här på företaget. Det har fungerat som en nyhets- eller omvärldsbevakning om vad som är på gång inom området”

Mikael Karlsson, Futurum fastigheter

"Fastighetsnätverket är en viktig plats där jag får möjlighet att inspireras och dela med mig av smarta lösningar. Genom att få inspiration och utbyte från nätverket så har det gett oss på Futurum Fastigheter i Örebro AB många möjligheter till nya tankesätt kring hur vi ska arbeta med miljö- och energifrågor. Att dels få tips och idéer från andra fastighetsägare samt även dela med mig om vad vi gör. Fastighetsnätverket i Örebro län skapar ett viktigt nav där man träffa kollegor från andra bolag."

Sara Lindberg, Lindesbergsbostäder AB

"Det är tydligt att nivån är hög i Örebro inom fastighetsområdet. Det är många som satsar på energieffektivisering och det finns många exempel på lönsamma projekt. Fastighetsnätverket har haft en nyckelroll i det. De är jätteduktiga på att producera intressant innehåll."


 

Det är tack vare våra engagerade medlemmar som vi kan fortsätta dela erfarenheter och växa tillsammans.

Verktyg och länkar

Här samlar vi verktyg, riktlinjer och mallar som kan vara till hjälp i dina energiprojekt – på en och samma sida.

Om oss

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen.