Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Människor samverkar

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder studiebesök, erfarenhetsträffar och utbildningar för våra medlemmar och arbetar aktivt för att nå våra klimatmål.

På den här webbplatsen har vi samlat information, stöd och vägledning för att underlätta ditt arbete att energieffektivisera ditt fastighetsbestånd. Här kan du hämta inspiration till förändring och ta del av andras framgångsrecept. Välkommen! 

David Larsson, Solisten

”Fastighetsnätverket innebär att vi får träffa människor som arbetar med energifrågor, får nya uppslag och idéer, höra hur andra har gjort sina energibesparingar och bli inspirerade helt enkelt. Genom att presentera ny teknik för att skapa mer energisnåla lösningar har vi fått bra information för att minska energianvändningen. Att få träffa andra och bli inspirerade om sånt som vi kan dra nyttja av i våra projekt här på företaget. Det har fungerat som en nyhets- eller omvärldsbevakning om vad som är på gång inom området”

Mikael Karlsson, Futurum fastigheter

"Fastighetsnätverket är en viktig plats där jag får möjlighet att inspireras och dela med mig av smarta lösningar. Genom att få inspiration och utbyte från nätverket så har det gett oss på Futurum Fastigheter i Örebro AB många möjligheter till nya tankesätt kring hur vi ska arbeta med miljö- och energifrågor. Att dels få tips och idéer från andra fastighetsägare samt även dela med mig om vad vi gör. Fastighetsnätverket i Örebro län skapar ett viktigt nav där man träffa kollegor från andra bolag."

Kalle Almstedt, Kamtech

"Vi är medlemmar i Fastighetsnätverket primärt för att nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor. Nätverkandet är en naturlig del av vår omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Det är även naturligt för oss att vilja dela med oss av det som vi är duktiga på inom hållbarhet, projektledning och teknik inom smarta fastigheter. Vi har både lärt oss av goda exempel samt knutit kontakter som har lett till samarbeten. Jag är övertygad om att Fastighetsnätverket också bidrar till att synliggöra aktuella och viktiga frågor i bygg- och fastighetsbranschen, vilket utvecklar oss alla."

Sara Lindberg, Lindesbergsbostäder AB

"Det är tydligt att nivån är hög i Örebro inom fastighetsområdet. Det är många som satsar på energieffektivisering och det finns många exempel på lönsamma projekt. Fastighetsnätverket har haft en nyckelroll i det. De är jätteduktiga på att producera intressant innehåll."

Johan Sellin, Castellum Region Mitt

"Fastighetsnätverket hjälper mig att hålla mig uppdaterad på nya teknikområden och träffa fler potentiella kunder och samarbetspartners. Under pandemin har jag mest deltagit på webbinarier och så klart lärt mig en del av dem. Nu ser jag fram emot att nätverka mer och ta del av fler erfarenheter från de andra medlemmarna. Det är fördelaktigt att vi alla lär oss mer av de inbjudna föreläsarna, men också av varandra. Hoppas att vi i nätverket kan bli ännu vassare på följa upp genomförda åtgärder och att lyfta fram de allra bästa och viktigaste för klimatet."


 

Det är tack vare våra engagerade medlemmar som vi kan fortsätta dela erfarenheter och växa tillsammans.

Verktyg och länkar

Här samlar vi verktyg, riktlinjer och mallar som kan vara till hjälp i dina energiprojekt – på en och samma sida.

Om oss

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen.