Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om Fastighetsnätverket

Vi på Fastighetsnätverket jobbar för en hållbar bygg- och förvaltningsprocess som gynnar affärsutveckling, innovation, regional tillväxt och lokala samt regionala energi- och klimatmål.

Fastighetsnätverkets fokus är att arbeta för att skapa utvecklingsprojekt och goda exempel utifrån medlemmarnas intressen.

Har du tips på teman för erfarenhetsträffar, frågor om medlemskap i Fastighetsnätverket eller övriga frågor? Kontakta oss!

Fastighetsnätverket har en nätverkskoordinator och en styrelse. Vi finansieras genom medlemsintäkter och olika projekt.

Fastighetsnätverket drivs under föreningsliknande former med våra medlemmar och finns till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Våra medlemmar är fastighetsägare, byggföretag, konsulter och leverantörer i Örebro län. Vi vänder oss även till myndigheter, universitet, kommuner och andra offentliga och privata organisationer. 

Projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige är ett samarbete mellan Region Örebro län, Södermanlands län och Östergötlands län och bedrivs genom stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi erbjuder:

  • Studiebesök som inspirerar till nytänkande
  • Erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar
  • Utbildningar för kompetensutveckling
  • Workshoppar och seminarier för aktuella frågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2024