Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårt arbete

Fastighetsnätverkets fokus är att arbeta för att skapa utvecklingsprojekt och goda exempel utifrån medlemmarnas intressen.

Vi anordnar erfarenhetsutbyten och träffar, workshoppar och utbildningar. Vi tycker att det är viktigt att våra medlemmar får ökad kunskap, lär av varandras framgångar och misstag, bygger relationer och diskuterar dagliga frågor under lättare former. Stor vikt läggs vid att sprida resultat och erfarenheter bland såväl nätverkets medlemmar som intressenter utanför nätverket.

Fastighetsnätverket har som mål att:

  • gynna kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och kunskapsåterföring
  • vara en plattform för möten och dialog
  • generera utvecklingsprojekt utifrån medlemmarnas önskemål samt presentera och sprida resultat från dessa utvecklingsprojekt
  • bidra till att implementera nya metoder, verktyg och tekniker som ger ökad kvalité, låga livscykelkostnader och gott inomhusklimat.

Projekt inom Fastighetsnätverket

Sedan starten 2016 har Fastighetsnätverket och Region Örebro län tillsammans drivit eller varit delaktiga i flera projekt.

Hur delar vi kunskap och erfarenheter mellan varandra?

Resultatet av en utredning för de mest framgångsrika metoderna att överföra kunskap.

Ungefär 80% av alla som dyker upp på våra träffar heter ”Leif”. Kom och gör din röst hörd "Lena"!

Här listar vi Fastighetnätverkets medverkan i rampljuset och kommer med tips som kan hjälpa din organisation.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2021