Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bli medlem

Det är tack vare våra engagerade medlemmar som vi kan fortsätta dela erfarenheter och växa tillsammans. Bli medlem hos oss du också!

David Larsson, Solisten

”Fastighetsnätverket innebär att vi får träffa människor som arbetar med energifrågor, får nya uppslag och idéer, höra hur andra har gjort sina energibesparingar och bli inspirerade helt enkelt. Genom att presentera ny teknik för att skapa mer energisnåla lösningar har vi fått bra information för att minska energianvändningen. Att få träffa andra och bli inspirerade om sånt som vi kan dra nyttja av i våra projekt här på företaget. Det har fungerat som en nyhets- eller omvärldsbevakning om vad som är på gång inom området”

Mikael Karlsson, Futurum fastigheter

"Fastighetsnätverket är en viktig plats där jag får möjlighet att inspireras och dela med mig av smarta lösningar. Genom att få inspiration och utbyte från nätverket så har det gett oss på Futurum Fastigheter i Örebro AB många möjligheter till nya tankesätt kring hur vi ska arbeta med miljö- och energifrågor. Att dels få tips och idéer från andra fastighetsägare samt även dela med mig om vad vi gör. Fastighetsnätverket i Örebro län skapar ett viktigt nav där man träffa kollegor från andra bolag."

Sara Lindberg, Lindesbergsbostäder AB

"Det är tydligt att nivån är hög i Örebro inom fastighetsområdet. Det är många som satsar på energieffektivisering och det finns många exempel på lönsamma projekt. Fastighetsnätverket har haft en nyckelroll i det. De är jätteduktiga på att producera intressant innehåll."

Vi arbetar precis som du med energi- och miljöfrågor kopplat till fastigheter. Vi vill ta vårt ansvar för klimatfrågan, för att kunna miljöprofilera oss och samtidigt öka lönsamheten inom vår bransch. Vårt syfte är att verka för hållbarhet som leder till affärsutveckling och regional tillväxt - nu och i framtiden.

Vi erbjuder bland annat studiebesök som inspirerar till nytänkande, erfarenhetsutbyte genom våra nätverksträffar, utbildningar för kompetensutveckling och workshoppar och seminarier för aktuella frågor. 

Tillsammans gör vi mer!

Medlemsavgifter 2023

Årsstämman den 9 februari 2023 beslutade om följande medlemsavgifter per år för 2023:

0 anställda: 1.000 kr/år
5-10 anställda: 3.000 kr/år
11-59 anställda: 6.000 kr/år
60 eller fler anställda: 10.000 kr/år

Årsavgiften gäller antal anställda per företag/organisation i Örebro län. 

Ansökningsformulär

Var fick du höra om medlemskap i Fastighetsnätverket?

Föreningens stadgar

Fastighetsnätverket drivs under föreningsliknande former. Genom att skicka det här formuläret ansöker du om ett medlemskap i Fastighetsnätverket. När styrelsen har tagit beslut om ditt medlemskap kommer du att bli kontaktad av nätverkskoordinatorn och få en faktura som omfattar medlemsavgifter för ett år i taget. 

Mer villkor om ditt medlemskap hittar du i Fastighetsnätverkets stadgar 2023

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 maj 2023