Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bli medlem

Det är tack vare våra engagerade medlemmar som vi kan fortsätta dela erfarenheter och växa tillsammans.

Vi arbetar precis som du med energi- och miljöfrågor kopplat till fastigheter. Vi vill ta vårt ansvar för klimatfrågan, för att kunna miljöprofilera oss och samtidigt öka lönsamheten inom vår bransch. Vårt syfte är att verka för hållbarhet som leder till affärsutveckling och regional tillväxt - nu och i framtiden.

Vi erbjuder bland annat studiebesök som inspirerar till nytänkande, erfarenhetsutbyte genom våra nätverksträffar, utbildningar för kompetensutveckling och workshoppar och seminarier för aktuella frågor. 

Tillsammans gör vi mer!

Medlemsavgifter 2022

Årsstämman den 30 mars 2022 beslutade om följande medlemsavgifter per år för 2022:

0 anställda: 1.000 kr/år
5-10 anställda: 3.000 kr/år
11-59 anställda: 6.000 kr/år
60 eller fler anställda: 10.000 kr/år

Årsavgiften gäller antal anställda per företag/organisation i Örebro län. 

Ansökningsformulär

Var fick du höra om medlemskap i Fastighetsnätverket?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Några röster från våra medlemmar och samarbetspartners

"Fastighetsnätverket innebär att vi får träffa människor som arbetar med energifrågor, får nya uppslag och idéer, höra hur andra har gjort sina energibesparingar och bli inspirerade helt enkelt. Genom att presentera ny teknik för att skapa mer energisnåla lösningar har vi fått bra information för att minska energianvändningen. Att få träffa andra och bli inspirerade om sånt som vi kan dra nyttja av i våra projekt här på företaget. Det har fungerat som en nyhets- eller omvärldsbevakning om vad som är på gång inom området."

- Sara Lindberg, Lindesbergsbostäder AB

"Vi har fått till ett antal studentprojekt som uppkommit som ett resultat av Fastighetsnätverket. Det är en arena för att mötas och utbyta kunskap, en informationsplattform och en mötesplattform. Nätverket skapar förutsättningar för oss att ta upp diskussioner och få till samarbeten för framtida samarbeten. Att bygga relationer och skapa förtroende tar tid och jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen."

- Fredrik Wallin, Mälardalens högskola

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 juni 2022