Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Organisation

Fastighetsnätverket har en nätverkskoordinator och en styrelse. Vi finansieras genom medlemsintäkter och olika projekt.

Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator Region Örebro län, tillsammans med delar av styrelsen

Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator Region Örebro län, tillsammans med delar av styrelsen

Fastighetsnätverket drivs under föreningsliknande former och finns till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. 

Finansiering och samverkan

Fastighetsnätverket finansieras dels genom medlemsintäkter och dels av EU-projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige som drivs av Energikontoret, Region Örebro län.

Målen med projektet är att fler fastighetsbolag i Östra Mellansverige ska minska sin negativa klimatpåverkan och arbeta framåt för framtidssäkra och resurseffektiva byggnader.

Fastighetsnätverket samverkar även med flera andra nätverk för att främja energieffektiv teknik och metoder i ny- och befintlig bebyggelse.

Inom Region Örebro län drivs ytterligare projekt som Fastighetsnätverket samverkar med. Vi genomför gemensamma aktiviteter och hjälps åt för att få fler att göra mer. Tillsammans kan vi göra mer!

Styrelsen

Kalle Almstedt

Kalle Almstedt, KamTech, ordförande

Alexandra Nordvall

Alexandra Nordvall, Epiroc

Anne-Lie Carlos

Anne-Lie Carlos, Kumla bostäder

Björn Lundborg

Björn Lundborg, Fastighetsägarna MittNord

Ellinor Sundqvist

Ellinor Sundqvist, Region Örebro län fastigheter

Johan Sellin

Johan Sellin, Castellum

Jonas Tannerstad

Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

Lennart Lindkvist

Lennart Lindkvist, Property Partner

Mats Strömberg

Mats Strömberg, Länsgården fastigheter AB

Pernilla Rågstad

Pernilla Rågstad, Ahlsell

Therese Hjelseth

Therese Hjelseth, Region Örebro län

Valberedningen

Pontus Halldin, WSP

Pontus Halldin, WSP

Jan Engman

Jan Engman, AFRY

Sarah Ekerbring, E.ON

Sarah Ekerbring, E.ON

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2022