Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetssätt och kompetenser i ett klimateffektivt byggande

I detta webbinar presenteras kunskapspaketet "Arbetssätt och kompetenser till stöd för ett klimateffektivt byggande". White arkitekter har borrat i frågeställningarna och studerat kunskapsläget i omvärlden för goda råd. Nu är de redo att berätta!

tis 31 maj 2022
13:00 - 14:30
Digitalt via Microsoft Teams.

Kunskapspaketet som utvecklats på beställning av oss i S2C projektet sätter fokus på följande områden:

 • Livscykelperspektiv vid beslutsfattande
 • Klimatdriven process
 • Kompetens och samverkan för minskad klimatpåverkan

Kunskapspaketet, som är i formen av en rapport, studerar krav och  rekommendationer från våra myndigheter samt hämtar input och kunskap från andra projekt som gjort verksamhetsmässigt utvecklingsarbete inom aktuella områden. Detta webbinar redogör för rapportens innehåll.

Vi träffar Karin Hedén, Ulrika Nilsson och Andreas Eggertsen Teder från White arkitekter. Karin och Ulrika har arbetat med kunskapspaketet och Andreas ger ett kort inspel om arbetet med klimatstyrning i projekt inom LFM30. Från Agder Fylkeskommune berättar Hans Flöystad om hur de arbetat med utvärderingskriterier vid upphandling av totalentreprenaden för ett nytt fylkeshus i Agder.

Målgrupp:
Vi vänder oss här till beställare, arkitekter, byggnadskonstruktörer och byggbranschens sakkunniga. Vi välkomnar beställare som vill utvecklas att efterfråga klimateffektiva lösningar men också alla funktionerna på den levererande sidan som vill utveckla sitt erbjudande.

 

Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

Program

13:00

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda 
  Peter Berg, Energikontor Väst 

 • Presentation av kunskapspaketet
  Karin Hedén och Ulrika Nilsson, White arkitekter

 • Livscykelperspektivet genom LCA och LCC
  Hur går det att arbeta med LCA och LCC i byggprojektets olika skeden? Hur nyttjar du metoderna för att jämföra olika alternativ och hur kan du arbeta med de båda i gemensam kraft?

 • Klimatdriven process
  Hur sätts mål och hur ställs kraven för att stötta klimatprestanda? Vad är en klimatbudget? Vad är rätt ambition för klimatprestandan? Vilka svar ger en benchmark av andra projekt? Hur får vi till processerna för klimatdriven upphandling, utvärdering och uppföljning?

 • Kompetens och samverkan
  Vilka är de kritiska och nya kompetenserna för omställningen av byggandet? Hur ska man tänka gällande samverkan internt och externt, inför och i byggprojektets olika skeden?

Inspel:

 • Klimatstyrning i byggprojekt inom LFM 30
  Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter

 • Utvärderingskriterier vid upphandling av nytt Fylkeshus
  Hans Flöystad, Agder fylkeskommune

 • Diskussion och öppen frågestund

 • Kommande aktiviteter genom S2C
  Peter Berg, EKV

14:30  SLUT

Ett litet miniatyr-hus i en grön skog