Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Save-the-date, 13 september, 8.30-9.30 – erfarenheter av återvinning av värmeenergin ur spillvatten från fastigheter

Storskalig återvinning av termisk energi från spillvatten representerar en outnyttjad ekonomisk och klimatmässig potential för fastighetsägare och vattenreningsverk med flera.

fre 13 sep 2024
08:30 - 09:30

Moderna fastigheter förlorar upp till 40% av sin tillförda värmeenergi genom att det spolas ut i form av varmt spillvatten. Genom att återvinna denna energi nära upphovsfastigheten går det att maximera återvinningen och minimera överföringsförluster som bidrar till ett cirkulärt nyttjande med hög verkningsgrad.

Nu har ni möjlighet att ta del av 3-4 fastighetsägares erfarenheter från anläggningar som varit i drift under en kortare och längre tid.

Lotta Bångens, VD på Energieffektiviseringsföretagen kommer att moderera och seminariet är digitalt – inbjudan kommer inom kort.

Vatten som spolas ner i en diskho