Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Brandsäkra installationer – så ska vi tänka med solceller, batterilager och elbilar

I den gröna omställningen är elektrifieringen en central del för att minska utsläppen av koldioxid. Det gör att elbilar, batterier och solpaneler blir allt vanligare i samhället. Hur dessa tekniker ska implementeras för att minimera risker för bränder och räddningsarbetet diskuteras allt flitigare. I media sprids oftast bilder med problem men hur är det egentligen? Brinner elbilar verkligen oftare? Är bränder i batterier farligare än andra bränder? Och kan bränder släckas på fastigheter med solceller på taken?

tor 20 okt 2022
09:00 - 12:00
tis 18 okt 2022
Konserthuset (Kulturkvarteret, Repsalen) i Örebro

Workshoppen kommer inledas med en förklaring om varför solel och batterilager är en viktig del för vårt framtida samhälle. Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Fire Protection AB kommer att hålla en föreläsning om bränder kopplat till batterier, solpaneler och elfordon. Tommy har länge arbetat inom räddningstjänsten och är expert om bränder kopplat till elektrifieringen.

Därefter diskuterar vi gemensamt olika lösningar och möjligheter med de nya teknikerna där du som deltar kan lyfta dina egna utmaningar i frågan.

Målgrupp: räddningstjänst, fastighetsägare, samhällsplanerare, fordonsansvariga, parkeringsansvariga

Du väljer själv om du vill delta fysiskt eller digitalt. Observera att mötet inte kommer att spelas in. 

Varmt välkommen! 

Mötet anordnas i samverkan med EU-projektet Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel, EU-projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige och projektet Solel och varsamhetskrav.

Finansiärer och samarbetspartners är: Europeiska regionala, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland, BioDriv Öst, Energimyndigheten, Örebro kommun, Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna kommun, Oxelö Energi, Kustbostäder, Eon och Länsstyrelsen Örebro län

Program

  • Föreläsning brand och säkerhet 45 min
  • Paus med fika 15-20 min
  • Forts. föreläsning brand och säkerhet 45 min
  • Workshop i grupper (fysiskt och digitalt) 40 min
  • Sammanfattning av moderatorer 10 min