Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nätverksfrukost: Byggnaders energiklassning för bättre ekonomi och linjering med kommande EU-krav

Dags för höstens första nätverksfrukost. Platsen är Scandic Grand Örebro - Lilla Grand. Föreläsare är Andreas Holmen från WSP och han ska prata om byggnaders energiklassning för bättre ekonomi och linjering med kommande EU-krav

ons 28 aug 2024
07:30 - 09:00

Föreläsningen tangerar ämnen som:

  • 2050 nollutsläppsbestånd (EU-reglering EPBD)
  • Resonemang kring kommande energirenoveringskrav, vilka krav kan de tänkas leda till för fastighetsägare i Sverige
  • Hur fastighetsägares ekonomi påverkas av förflyttning i energiklass (lånekostnader/gröna lån, driftskostnader, hyresintäkter, …)
  • Andra effekter som kan uppnås (klimat & miljö, inomhusmiljö, mindre känslighet för svängningar i energipriser, …)
  • GAP-analys nuläge/mål (vad krävs för att förflytta en fastighet i energiklass)
  • Exempel på åtgärder och dess effekter, energi- och kostnadsbesparingar
  • Strategiskt arbete (samordning Energiåtgärder och UH-planer, Energikartläggningar, Totalmetodik, Miljöcertifieringar, …)

För frågor och anmäkan, kontakta Stefan Jonsson på stefan.jonsson@regionorebrolan.se