Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kompetensråd fastighet region Örebro/Värmland - Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd bjuder in till träff. Temat för dagen är den gröna omställningen, klimatmål och energieffektivisering och hur det påverkar kompetensförsörjningen i branschen. Johan Sellin, teknisk chef på Castellum berättar om samverkansprojektet Effektstrategin där Castellum tillsammans med fem regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

tis 27 sep 2022
13:00 - 16:00
Nercia Utbildning, Grusgropsvägen 2, 702 36 Örebro

Program för dagen

1. Välkommen till Nercia samt gemensam presentationsrunda

2. Aktuellt från FU

  • Behov och befintligt utbildningsutbud i regionerna
  • Aktuellt från Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Arbetsförmedlingen

3. Aktuellt från FVAB – FAVAL

  • Aktuell statistik från FAVAL
  • UppKom, nytt projekt för att uppdatera kompetensstandarder inom digitalisering och fastighetsautomation i FAVAL

4.  Johan Sellin, teknisk chef, Castellum
Effektstrategin ett samverkansprojekt där Castellum tillsammans med fem regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen. 

5. Workshop - Den gröna omställningen, klimatmål och energieffektivisering 

  • Hur ser målbilden ut i företagen? Vilka nya kompetenser och nya yrkesroller krävs för att branschen ska ligga i framkant och nå uppsatta klimatmål? Hur behöver utbildningarna anpassas?

6. Sammanfattning av workshopen och avslutning

Bild på människor i ett rum som pratar. De sitter runt ett konferensbord, på bordet står kaffekoppar och det ligger papper utspritt