Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildning i klimatpåverkan från byggnation och anläggning

Som ett led i Örebro kommuns eget arbete med att nå närmare netto noll i klimatpåverkan av vår byggnation erbjuder vi även dig som medlem i Fastighetsnätverket en utbildning i byggnationens klimatpåverkan. Utbildningen leds av IVL och är deras ordinarie utbildning i dessa frågor. Kostnaden täcks av den budget Örebro kommun har för kompetenshöjning inom den nationella satsningen Klimatneutrala städer 2030.

tor 12 sep - fre 13 sep 2024
13:00 - 12:00

Vi har 25 platser till förfogande och de erbjuds kommunkoncernens medarbetare och Fastighetsnätverkets medlemmar. Först till kvarn är principen. Se separat formulär för anmälan. Det utgår alltså ingen kostnad för utbildningen men anmälan är bindande och det kommer att tas ut en kostnad på 900 kr exkl moms vid utebliven närvaro utan avbokning. Den ska i så fall ske senast tre dagar innan den 12 september. Det går också utmärkt att överlåta platsen till en kollega.
Utbildningen hålls i Citypassagen, Västra Bangatan 7A, våning 4, lokal Skogen

Program den 12 september

Del 1 – grundläggande utbildning kring byggnaders och infrastrukturs klimatpåverkan 3,5 h – kl. 13.00-16.30

Ungefärlig agenda:
• Bakgrund och introduktion till klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn
• Begrepp, beräkningsmetod och omfattning gällande livscykelanalyser (LCA) och klimatdeklarationer för byggnation/infrastruktur
• Olika krav
- Lagkravet om klimatdeklaration för byggnader
- Klimatdeklarationskrav i Miljöbyggnad (om detta är önskvärt)
- Krav/hantering för infrastrukturprojekt (Trafikverket etc.)
• Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) (ej genomgång)
• Produktspecifika klimatdata genom EPD:er
- Återbruk
- Upphandling
- Åtgärder att minska klimatpåverkan
• Referensvärden för byggnader
• Kort introduktion om olika arbetssätt och verktyg

Program den 13 september

Del 2. Klimatberäkna och granska klimatberäkningar 3,5 h – kl. 8.30-12.00 (komprimering av IVL’s ordinarie del 2 och 3)
Ungefärlig agenda:
• Genomgång av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) o
- Grundläggande funktioner inkl. användning av produktspecifika klimatdata genom EPD:er
- Digital inläsning
• Tolka och granska resultat från en klimatdeklaration
• Enklare övningar

Kontakta stefan.jonsson@regionorebrolan.se för mer information och anmälan.

Taknocken på gult hus