Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Workshop om energigemenskaper: Hur kan jag som fastighetsägare kan dra nytta av kollektiv egenkonsumtion?

Upptäck hur energigemenskaper kan revolutionera din fastighetsenergi och ge dig betydande ekonomiska fördelar. Delta i vår workshop och lär dig mer om hur du kan dra nytta av kollektiv egenkonsumtion för att minimera elnätsavgifter och energiskatt, vilket leder till imponerande besparingar för dig som fastighetsägare.

tis 28 maj 2024
13:30 - 16:00
Regionarkivet Örebro, Södra Grev Rosengatan 15, 703 82 Örebro

Energigemenskaper är inte bara ett steg mot hållbar energiproduktion, utan också en väg till betydande ekonomiska fördelar för dig som fastighetsägare. Genom att samla kraften i gemenskapen kan medlemmarna uppnå imponerande besparingar. Detta görs genom kollektiv egenkonsumtion med minimal elnätsavgift och slopad energiskatt.

Dessutom minskas behovet av utbyggnad av elnätet, och gemenskapen stärker sin motståndskraft mot energikriser.

Genom att effektivt styra efterfrågan, erbjuda finansieringsmöjligheter, främja samarbete och sprida information kan energigemenskaper expandera och maximeras sin positiva påverkan på energi- och klimatutmaningarna.

Agenda

Lena Rainer, Sveriges Energigemenskaper, leder oss igenom en intressant workshop där du har möjlighet att nätverka och dela kunskap med andra fastighetsägare och få nya insikter om hur du kan optimera din fastighets energikonsumtion. 

Information om energigemenskaper: Upptäck hur energigemenskaper främjar hållbar energiproduktion och ger betydande besparingar för medlemmarna.

Diskussioner om exempelvis:

  • Energiresurser: sol, vind, fjärrvärme, värmepump
  • Lagring: Batteri och annan lagring
  • Ekonomiska modeller för anläggning och medlemmar
  • Viktiga samarbeten med kommuner, elnätsbolag och myndigheter
  • Lagar och regler - nu och på gång
  • Och mycket mer!

Välkommen! 

Arrangör

Aktiviteten finansieras med hjälp av EU-projektet Byggnadslyftet i östra Mellansverige och sprids i våra fyra nätverk: Östergötland bygger klimatneutralt. Fastighetsnätverket i Örebro län, Fastighetsnätverk Sörmland och Fastighetsnätverk Västmanland. Samverkansparter är Cleantech Östergötland, Energikontoret Region Örebro län, Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Östergötland.