Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Alla vinner på en mer jämställd fastighetsbransch

Publicerad: 2021-05-05 16:44

Vi hoppas att få se fler som heter ”Lena” i vår.

Många små porträtt av en man och några färre porträtt av en kvinna samt texten Nu behöver vi dig "Lena" i nedre högra hörnet

Tidigare i vår uppmuntrade vi fler kvinnor att vara med och påverka, bidra och utveckla frågorna som finns i energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. Vi gjorde det som ett direktadresserat  pappersutskick, men nu tänker vi att fler kan vara med och peppa och uppmuntra tjejerna att hänga på.

Vi på Fastighetsnätverket tror nämligen starkt på att fler perspektiv skapar en bättre plattform för erfarenhetsutbyte. Fastighetsnätverket är till för alla som arbetar med energi- och miljöfrågor inom fastighetsbranschen. I dag består nätverket består av ett sextiotal medlemsföretag. Vi anordnar, som du säkert redan vet, erfarenhetsträffar, workshops och utbildningar och sprider goda exempel för att inspirera andra.

Därför hoppas vi få se fler som heter ”Lena” nu i vår. Kom och gör din röst hörd, du behövs. 

Tillsammans kan vi göra mer!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023