Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Årsstämma 2021 - Tema hållbara byggmaterial

Publicerad: 2021-04-13 14:35

Ledordet för Fastighetsnätverket under 2020 och framåt har varit ”vi ställer inte in, vi ställer om” och årsstämman var inget undantag. Årsstämman inleddes med ett digitalt mingel med fokus på aktiviteter i Fastighetsnätverket. I diskussioner lyftes bland annat behovet av kompetensutveckling.

Bild på Maria Perzon

Tema hållbara byggmaterial

Maria Perzon från Bengt Dahlgren AB höll en inspirerande presentation kring hållbara byggmaterial. Maria presenterade erfarenheter från förskolan Hoppet i Göteborg där ambitionen varit att upprätta byggnaden med material med låg klimatpåverkan.

Maria tryckte på behovet av att i ett tidigt skede fokusera på systemperspektivet, som ofta är energisamordnarens roll. Det är framförallt byggandens grundkonstruktion, klimatskal och stomme som står för den största klimatpåverkan från byggnadsmaterial. Bland annat nämndes en grundkonstruktion baserat på återvunnit cellglas, isolering baserat på träfiber, byggskivor av återvunnet spån och en biobaserad gummiduk. För förskolan Hoppet ser klimatbelastning från byggmaterial ut att kunna minska med ca 70 procent mot om traditionella byggmaterial valts.

Maria avslutade med medskicket att kontinuerligt ställa frågor kring behovet. Behövs det ett extra eluttag, behöver byggnadsdelen konstrueras med både hängslen och livrem? Om byggnadsdelar och tekniska installationer kan minimeras så minskar både klimatutsläpp och kostnaden.

Fastighetsnätverket 2021

Ordförande Kalle Almstedt öppnade Fastighetsnätverkets årsstämma som inleddes med att spela upp en film för deltagare som sammanfattade Fastighetsnätverkets aktiviteter och utveckling under 2020. 

Därefter följde årsstämman med beslut om godkännande av bland annat budget, medlemsavgifter och förslag för aktiviteter under 2021. Valberedningen lyfte fram styrelsens arbete som präglas av engagemang och framåtanda. Styrelsen beviljades fortsatt förtroende under 2021 vilket är viktigt för fortsatt utveckling av Fastighetsnätverket. Kalle avslutade med att tacka för deltagande och lyfte fram att renoveringsstöd, kompetensutveckling och hållbara byggmaterial är några av nätverkets viktiga framtida utvecklingsområden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023