Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Årsstämman 2023

Publicerad: 2023-02-09 15:51

Vilka steg har Fastighetsnätverket i Örebro län tagit under 2022? Och hur går vi vidare? Den 9 februari var det åter igen dags för Fastighetsnätverkets årsstämma, med temat ”Från klimatkris till handling”.

Åhörare som lyssnar på föreläsare

Vi blir fler och vassare!

Tack vare projekten Resurseffektiva byggnader i Östra Mellansverige, och genom ett projekt tillsammans med Energimyndighetens nätverk LÅGAN, kan vi i Fastighetsnätverket få en hävstång att genomföra fler aktiviteter för våra medlemmar. De insatser och aktiviteter som genomförs i nätverket ska bidra till god medlemsnytta och samtidigt svara mot viktiga samhällsutmaningar inom bygg- och förvaltningsområdet. Under året har vi utökat vår samverkan med andra regioner i Östra Mellansverige och vi har erbjudit flera aktiviteter för samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det är inspirerande att få ta del av medlemmarnas engagemang och inspiration. Stort tack för 2022!

Under året har 11 nya medlemmar valt att ansluta sig till oss. Det är en rejäl ökning i jämförelse mot föregående år. Webbplatsen är välbesökt och vår Linkedin-kanal följs av ca 850 personer. Det är en ökning med 216 nya personer från föregående år. Även nyhetsbrevet har ökat till 130 prenumeranter, från 91 prenumeranter föregående år.

De sitter i Fastighetsnätverkets styrelse

Styrelsen beviljades fortsatt förtroende under 2023, vilket är viktigt för att fortsätta utveckla Fastighetsnätverket. Styrelsens och valberedningens goda insatser och värdefulla perspektiv bidrar till att vi tar stora kliv framåt gällande hållbarhetsfrågor i fastighetsbranschen och tillsammans sätter vi Örebro län på kartan. Fastighetsnätverket i Örebro hade inte varit detsamma utan er.

Vi vill tacka Kalle Almstedt (Kamtech), Björn Lundborg (Fastighetsägarna Mittnord) och Jan Engman (Afry) som kliver av från styrelsen och valberedningen. Tack så hjärtligt för goda insatser och värdefulla perspektiv under tiden som ni medverkat. Vi välkomnar Anna Karin Lundgren (Finfast) och Jenny Eriksson (Fastighetsägarna Mittnord) som valdes till nya ledamöter för att förstärka styrelsens arbete framåt. Välkommen säger vi även till Lennart Lindkvist (Energimyndigheten) som kliver in i rollen som styrelseordförande, vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete tillsammans!

 

Namn

Företag/organisation

Lennart Lindkvist (ordförande) Energimyndigheten
Anna Karin Lundgren FinFast
Anne-Lie Carlos Jeansson Kumla bostäder
Alexandra Nordvall Epiroac
Ellinor Sundqvist Region Örebro län fastigheter
Jenny Eriksson Fastighetsägarna MittNord
Johan Sellin Castellum
Jonas Tannerstad Örebrobostäder
Therese Hjelseth Region Örebro län
Pernilla Rågstad Ahlsell
Mats Strömberg Länsgården fastigheter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023