Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att tänka på inför installation av laddplatser

Publicerad: 2022-05-04 15:30

Försäljningen av laddfordon och laddplatser ökar kraftigt och de flesta elbilsägare laddar sina fordon hemma. Därför blir fastighetsägarens roll väldigt viktig – vare sig du äger din egen fastighet eller om fastigheten förvaltas av någon annan.

En person laddar sin elbil, man ser en hand som sträcker fram en sladd mot bilens ladduttag

Fördelarna med att ladda hemma

Anders Lewald, senior rådgivare på Energimyndigheten, menar att det finns vissa barriärer som behöver rivas. En anledning till att många människor väljer bort elfordon är exempevis bristen på att kunna ladda elbilen hemma. Men det finns många fördelar med att ladda sin bil hemma:

 1. Du sparar tid. Ladda när du stannar, stanna inte för att ladda.
 2. Du sparar pengar. Att ladda hemma är ofta betydligt billigare per kWh än att ladda publikt.
 3. Det är mer effektivt. Att ladda ”långsamt” är mer effekt och är bra för elnätet.

Publika laddningspunkter är ofta dyrare att anlägga, 5-6 gånger dyrare i vissa fall. Det finns även risker för att laddstolparna står i vägen för annat och sladdarna ligger i gatumiljön.

Fakta

Cirka 25 procent av alla sålda bilar i Sverige är nu laddhybrider och 28 procent av alla sålda bilar är nu elbilar. Även elbussar och lastbilar som elfordon ökar. Laddbara bilar utgör 6 procent av personbilsflottan och det är typ 2-laddning och CCS/Combo som ökar mest.

Det finns ett antal transportrelaterade mål och krav att förhålla sig till för att nå framtidens transportsystem. Flera nya EU-initiativ, -direktiv och -riktlinjer är på gång för att vi tillsammans ska kunna nå Agenda 2030.

Erfarenheter från Lundbergs fastigheter

Arvid Nyqvist, miljö- och energiansvarig vid Lundbergs Fastigheter menar att de idag har installerat 340 ladduttag fördelat på 40 fastigheter och det är en ständigt ökad efterfrågan. Efterfrågan har varit störst bland kommersiella hyresgäster, samtidigt har även bostadsfastigheter och bilpooler ett ökat intresse.

Den tekniska lösningen Lundbergs har valt är enfas 16A, dubbelstolpar med 3,7kW/st – både med och utan fasta kablar. Lastbalanseringen är utformad efter anläggningens storlek och kapacitet i fastigheten. Alla laddstolpar som de sätter upp kopplas upp mot samma övervakningsportal. De har valt att hantera all administration internt och känner sig väldigt nöjda med den helhetslösningen.

Lundbergs Fastigheter har valt två olika typer av debiteringsmodeller: för publika platser debiteras förbrukningstaxa i samband med betalningen av den ordinarie parkeringsavgiften. För hyrda, fasta, platser debiteras en fast månadskostnad och läggs på hyresavin.

Lundbergs tips till andra fastighetsägare är:

 • Inventera tillgänglig effekt i fastigheten och förbered anläggningen för maximalt antal platser
 • Skapa enhetliga debiteringsmodeller och arbeta in dessa i ordinarie process för aviseringar
 • Gör ett strategiskt val vid val av överordnat system

BRF Beckasinen Enköping om deras laddstolpar

Lennart Sandberg från BRF Beckasinen i Enköping berättade att de har 40 bilplatser varav 12 av dessa är laddplatser. De har även installerat en laddbox som har möjlighet till motorvärmare. Medelåldern i bostadsrättsföreningen är hög så de bedömde att det skulle gå långsamt för efterfrågan av laddplatser att öka.

BRF Beckasinen bytte ut gamla motorvärmarna mot laddboxar. De installerade även en kommunikationsenhet med lastbalansering. I garaget fanns inga kablar installerade, så de drog in kablage till fyra laddboxar och förberedde för framtida laddplatser.

De frågor som ställdes var:

 • Hur fort kommer behovet växa?
 • Vilka begränsningar har vårt elsystem?
 • Huvudmatningen till fastigheten – ut till P-platserna
 • Vill vi ha kvar möjligheten till motorvärmare?

Vid nybyggnad av lokalfastighet finns det ett EU-krav (EPBD) att förhålla sig till:

 1. För bostadshus med fler än tio p-platser måste varje p-plats förberedas för laddning med tomrör eller liknande.
 2. För andra uppvärmda byggnader med fler än tio p-platser ska det vid nybyggnad eller totalrenovering finnas minst en laddpunkt och en femtedel av platserna ska vara förberedda för laddning

Jonas Bengtsson, projektledare på Elsäkerhetsverket, menar även att utförande av elanläggning måste utgå från Elsäkerhetslagen och därför kan det vara viktigt att planera ordentligt för sin laddinfrastruktur. Han hade ett par goda råd för den som vill komma igång:

 • Planera din laddningspunkt: Fundera över vilken effekt du behöver, om du vill kunna mäta förbrukningen och hur placeringen av laddningspunkten kommer att se ut. Vilka framtida behov kan finnas och kan det vara läge att utöka laddningspunkten på sikt?

 • Installera din laddningspunkt: Kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet.

 • Kontrollera och underhåll din laddningspunkt: Kontrollera anläggningen så att den är säker. Högt utnyttjande och höga effekter kräver mer kontroll.

 • Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar: Det är fullt lagligt att ladda ur vanliga vägguttag, men våra befintliga anläggningar kan vara olika lämpliga för det och det kan finnas risk för brand. Hög effekt, hög ålder och kringliggande material är också en hög risk så det kan vara bra att hålla koll på.

Viktor Bergh, nyckelkundssäljare på OKQ8 Clean Energy, menar att det finns olika teknikval och debiteringsmodeller för fastighetsägare. OKQ8 har en vision om att vara en fullskalig energileverantör och att elbilsägaren ska kunna ladda fordonet var de än befinner sig. Med hjälp av ett företagskort kopplar OKQ8 ihop laddningen hemma, på arbetsplatsen och publikt.

Med hjälp av en och samma app kan elbilsägaren navigera sig till närmsta lediga laddstation och debitering sker direkt i appen.

Viktor menar att det finns många fördelar med att ladda elbilen på ett långsamt sätt hemma, på bostadsrättsföreningen eller företaget. Tack vare laddboxar kan ägaren anpassa laddeffekten efter fastighetens förutsättningar.

Vid upphandling bör du tänka på följande: 

 • Laddstolparna bör vara OCPP kompatibla, dvs att de är öppna och kan kommunicera med olika system. Annars riskerar man att vara fast med det man beställer nu även i framtiden.
 • Laddstolparna bör ha RFID läsare om man vill kunna särskilja på de som ska ladda, nu eller i framtiden.

120A huvudsäkring, 20 laddplatser, 22kW laddare. P (watt) = U(volt) x I(A), 63A -> 44kW/20 = 2,2kW vilket blir cirka 1 mil per timme

Har du som fastighetsägare begränsad effekt finns det ett antal saker du kan göra:

 • Lastbalansering mellan laddpunkter eller mot huvudsäkring. En liten box som kan reglera detta.
 • Ställa ner effekten på laddaren
 • Tidsstyra laddningen: Bra att titta på vad det finns för installationer och funktioner i back end-systemet

Det kan även vara läge att fundera om ni vill ha drifttjänster, vilket innebär att du som fastighetsägare köper hanteringen av din laddbilsanläggning av en tredje part. På så sätt får du ett fullserviceavtal med kundtjänst och support och kan erbjuda laddbilsstolpar till en stor massa utan administration.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023