Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bättre energirenovering genom regional samverkan

Publicerad: 2023-09-13 14:13

Resultat från projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag som LÅGAN har drivit tillsammans med Fastighetsnätverket i Örebro län och andra fastighetsnätverk i Sverige.

Människor samverkar

Projektet har arbetat för ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. 

Projektet genomfördes via LÅGANs fem regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer i lokala pilotprojekt. Totalt har 12 fullständiga pilotprojekt genomförts utgående från Totalmetodiken. Pilotprojekten har följts under utredningar inför kommande renoveringar, för att få fram ett bra beslutsunderlag för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. I projektet har det inte funnits några åtagande eller krav på att de energieffektiviseringsåtgärder som föreslås ska genomföras, varken inom projekttiden eller senare. Ändå har flera av projekten lyckats gå vidare och är nu i en genomförandefas.

En genomgång av pilotprojektens rapporter visar att flera av projekten lyckats nå längre i identifieringen av lönsam energieffektivisering än vad de hade gjort om de arbetat som vanligt. 

Slutrapport

Läs slutrapporten till E2B2 här.

Slutseminarium

Den 14 december 2022 anordnades ett slutseminarie där projektet och några av de deltagande piloterna berättade om sina erfarenheter. 

Ta del av dokumentationen från seminariet här.


Pilotrapporter

Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2.

Läs mer om projektet på E2B2.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2023