Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Brandsäkra installationer – så ska vi tänka med solceller, batterilager och elbilar

Publicerad: 2022-10-20 15:25

I den gröna omställningen är elektrifieringen en central del för att minska utsläppen av koldioxid. Det gör att elbilar, batterier och solpaneler blir allt vanligare i samhället. Hur dessa tekniker ska implementeras för att minimera risker för bränder och räddningsarbetet diskuteras allt flitigare. I media sprids oftast bilder med problem men hur är det egentligen? Brinner elbilar verkligen oftare? Är bränder i batterier farligare än andra bränder?

Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Fire Protection AB

Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Fire Protection AB

Elektrifiering av vårt framtida samhälle sker. Vi kan inte och bör inte hindra den utvecklingen. Samtidigt hänger inte lagar, regler och riktlinjer (för hur elfordon, batterier och solel ska hanteras, laddas och installeras) med i den tekniska utvecklingen.

Under workshoppen fokuserade Tommy Carnebo från Dafo Vehicle Fire Protection AB på brandrisker för framför allt elfordon och åtgärder för att minimera dessa. Tommy är expert på bränder kopplade till elektrifieringen och har länge arbetat inom räddningstjänsten. Han delade med sig av erfarenheter och brandförlopp från verkliga exempel.

Litiumjonbatterier brinner med högre intensitet

Tommy började med att påpeka att det är ovanligt att litiumjonbatterier i produkter och fordon börjar brinna. Konsekvenserna av att litiumjonbatterier börjar brinna är dock stora i jämförelse med andra batterier eller drivmedel. Detta eftersom de brinner med högre intensitet, kan brinna utan syre och avger mycket farliga gaser. Dessutom är de mycket svårsläckta och kan börja brinna igen även när de är till synes helt släckta.

Oftast börjar litiumjonbatterier brinna beroende på någon form av yttre åverkan. Placering av batterier och hur de är skyddade är viktigt då fysisk åverkan kan skada dem och därigenom orsaka brand. Kopplat till elfordon är det också viktigt var och hur de laddas.

Riskerna kan minimeras

Med rätt teknik, korrekt elinstallation och bra placering kan riskerna minimeras. Som exempel är det bättre med utomhusbaserad laddning och ett större avstånd mellan elbilars placering.

Ett bra sätt att tidigt detektera brand är att koppla brandlarm till sensorer som mäter kolmonoxid som bildas vid brand i litiumjonbatterier. Detta då kolmonoxid inte finns naturligt i luften och därför kan väldigt små mängder detekteras tidigt i processen. Med tidig upptäckt och inbyggt kylsystem skulle vissa bränder kunna förebyggas.

Samma princip kan tillämpas för batterier och laddning kopplat till fastigheter där dessa bör placeras skiljt från fastigheten och dess fasader. Tommy refererade även till

Avslutande workshop 

Workshopen avslutades med diskussioner i mindre grupper med fokus på hur kompetensen kring dessa frågor kan spridas, vilka krav som beställare idag ställer och hur samarbetet ser ut med lokal räddningstjänst. Från diskussionerna framkom önskemål om:

  • Behov av gemensamma och nationella riktlinjer från ansvariga myndigheter
  • Mer kunskap och erfarenheter kring utformning av lösningar för batterilager och solelanläggningar
  • Viktigt att personal och beställare vet om riskerna och hur de kan minimeras

Arrangörer

Träffen anordnades i samverkan med EU-projektet Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel, EU-projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige och projektet Solel och varsamhetskrav.

Finansiärer och samarbetspartners är: Europeiska regionala, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland, BioDriv Öst, Energimyndigheten, Örebro kommun, Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna kommun, Oxelö Energi, Kustbostäder, Eon och Länsstyrelsen Örebro län

Bild på åhörare, en kvinna med brunt hår, glasögon och blå tröja lyssnar på föreläsaren, runt henne sitter flera andra som lyssnar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023