Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Castellum bidrar till att lösa effektbristen i Sverige

Publicerad: 2021-04-22 00:00

Castellum, tillsammans med fem energibolag, tar fram en strategi för hur elkonsumenter kan bidra till att lösa effektbristen i Sverige.

Bild på Johan Sellin

Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till projektet.

Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska Kraftnät kan inte ensamt lösa situationen, åtminstone inte under de kommande tio åren. Samtidigt kan klimatomställningen inte vänta.

Därför tar Castellum tillsammans med fem stora offentliga energibolag fram en strategi för hur stora elkonsumenter kan hjälpa det ansträngda svenska elsystemet, och där fastigheter blir en aktiv del i helheten. 

- Tillgång till ren el är en nyckelfråga för hållbar utveckling av både samhället och näringslivet. I stället för att hålla tummarna vill vi agera för att underlätta omställningen till fossilfritt samhälle, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till projektet.

Medverkande bolag är Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi samt Tekniska verken i Linköping. Samtliga medverkande energibolag anslöt sig snabbt till projektet. Utgångspunkten är det akuta i effektfrågan: själva bristen och problemen den skapar här och nu. Trycket på elnäten kommer ovillkorligen att öka, bland annat för att genomföra snabbare övergång till eldriven mobilitet, omställning till fossilfri framställning av järn och stål, säker energitillgång för växande städer och stabil tillgång till el för stora datacenter som etableras.

Störst av de fem medverkande energibolagen är Göteborg Energi, som även är landets största kommunalt ägda energibolag.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023