Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digitalt studiebesök – Korsningen

Publicerad: 2021-12-02 14:35

Digitalt studiebesök i en av Sveriges mest intressantaste byggnader, Kvarteret Korsningen.

Byggnad med intressant arkitektur i trä, fönstren har träkors framför sig och taket är snett. Byggnaden ligger i en vägkorsning i centrala Örebro. I bakgrunden syns ett kyrktorn.

Ett gott exempel på hur man bygger klimatneutralt. Vi ser fram emot invigningen 2022!

I Kvarteret Korsningen i centrala Örebro skapar Castellum världens första klimatneutrala polislokal och planeras vara färdigställd i mitten av 2022.

Byggnaden är ritad av Utopia Arkitekter som vann kommunens markanvisningstävling och som därefter satte Castellum som utförare av projektet.

Erik Nilsson från Castellum visade oss runt

Under det digitala studiebesöket fick vi via film en chans att kolla in bakom kulisserna och få en presentation av byggnadens läckerheter tillsammans med vår guide från Castellum, Erik Nilsson.

Erik klargjorde bland annat hur byggnaden är certifierad NollCO2 som är framtaget av Sweden Green Building Council som en påbyggnad till Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen för att skapa mer hållbara byggnader med netto-noll växthusgasutsläpp under byggnadernas livscykler.

Han berättade även att klimatneutralitet i projektet främst uppnås genom att stommen är byggd i trä istället för stål och betong som traditionellt tillämpas. Genom att använda trä blir utsläppen ca 40 procent lägre i jämförelse med en traditionell konstruktion. Ytterligare ett sätt att uppnå klimatneutralitet var att bygga solceller på fastighetens tak som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler byggnader.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023