Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energieffektiviseringsstödet

Publicerad: 2021-09-23 14:00

Fastighetsnätverket bjöd, i samarbete med Energimyndighetens nätverk LÅGAN, in till en träff om det så kallade Energieffektiviseringsstödet som blir sökbart från och med första oktober 2021.

Vit bakgrund och en liten porslinsgris som är rosa

I slutet av december fattades beslut om att dra tillbaka stödet vilket innebar att det endast var möjligt att ansöka om stödet till och med sista december 2021.

Åsa Wahlström, CIT, berättade att energieffektiviseringsstödet ger möjlighet till att få ekonomiskt stöd för genomförande av energiåtgärdspaket i samband med renovering. Utgångspunkten har varit att stödet ska inspirera fler fastighetsägare att genomföra större åtgärder för minskad energianvändning som t.ex. fönsterbyten eller ventilationsåtgärder.

Dessa åtgärder har stor betydelse på flerbostadshus energianvändning men utelämnas ofta på grund av dess omfattning. Andra exempel på åtgärder som är stödberättigande är exempelvis tilläggsisolering av vind, tilläggsisolering av fasad, byte av trapphusdörrar, energieffektivisering av varmvatten, mer energieffektiv belysning och pumpar. 

4,3 miljarder avsätts för stödet under perioden 2021-2023. För att en fastighetsägare ska beviljas stöd ska genomförda åtgärder minska energianvändningen med minst 20 procent. Stödet täcker 30-50 % av merkostnader för energiåtgärder beroende på företagets storlek.

Beräkningsmallar från LÅGAN

Nätverket LÅGAN har tagit fram beräkningsmallar och annat underlag för att sökande fastighetsägare lättare ska kunna räkna fram underlag som behöver inkluderas ansökan, exempelvis primärenergi enligt Boverkets nu gällande byggregler (BBR29).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023