Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energirenovering - ett nytt affärskoncept för mindre företag

Publicerad: 2022-12-14 15:03

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME har haft som mål att ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. Under seminariet den 14 december presenterades resultatet från projektet och vi fick lyssna till några av de aktörer som medverkat.


Åsa Wahlström & Karin Glader, CIT Energy Management inledde seminariet med att berätta om projektresultaten. Därefter var det dags för några av pilotprojekten att dela med sig av deras erfarenheter. 

Nedan hittar du allt föreläsningsmaterial från träffen: 

Inledning: Åsa Wahlström och Karin Glader, LÅGAN

Martin Skoglund, Växjöbostäder och Barna Benedek, Ljungbybostäder

Charlotte Hedbom Kullander, Region Värmland

Marie Holmgren, IUC Norr och Kenneth Söderlund, PiteBo

Niklas Jakobsson, Fastighetsnätverket Örebro

 

Film från dagen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023