Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Innovativa fastighetsägare: Partnerskap med Testbädden för framtida boenden

Publicerad: 2024-05-06 14:58

Genom ett nära samarbete mellan Länsgården och vår innovativa testbädd tar vård- och omsorgsboenden i Örebro län ett steg in i framtiden. Med fokus på välfärdsteknik och individanpassade tjänster strävar vi efter att skapa trygga och funktionella hem för äldre och funktionsnedsatta. Våra gemensamma insatser inte bara omdefinierar standarden för boenden, utan banar också väg för nya möjligheter inom vårdsektorn.

Camilla och Martin framför Länsgårdens huvudkontor

Camilla Petersen och Erik Eklund framför Länsgårdens huvudkontor

Länsgården vågar ta steget före och samverkar med Testbädden InnoMera. Tillsammans försöker vi förändra landskapet för vård- och omsorgsboenden genom innovativa strategier och samarbeten när det gäller att testa och implementera välfärdsteknik.

- Genom att bygga boenden nära vårdcentraler har vi skapat en win-win situation för oss själva, kommunerna, verksamheterna och för de boende, som nu har enkel tillgång till primärvården, säger Camilla Petersen, VD för Länsgården. 

Ökad trivsel och bättre standard

Länsgården fokuserar på att erbjuda mervärde genom teknologi som underlättar för både personal och boende. Genom att integrera teknik i byggnaderna har de skapat en bättre standard och ökat trivseln för hyresgästerna. Responsen från hyresgästerna har varit genomgående positiv.

Men det är inte bara de tekniska lösningarna som får Länsgården att sticka ut. De erbjuder kommuner och verksamheter ett brett spektrum av tjänster och möjligheter att skräddarsy projekt efter specifika behov. De ser sig själva som en partner som tar ansvar för allt från teknisk utveckling till lägenhetsbesiktningar; de underlättar processen för sina samarbetspartners och ger dem möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

- Vårt koncept är mer än bara byggnader, det är en mångfald av tjänster och möjligheter - ett slags smörgåsbord - som skräddarsys för varje kunds unika behov, menar Erik Eklund, system- och IT-säkerhetsansvarig på Länsgården.

SPOC ska underlätta för vårdpersonal och anhöriga

- Det är roligt för oss på Länsgården att bli tillfrågade att vara med i olika tester och samverka med testbädden. Vi vill vara ett utvecklingsbolag. Det är också väldigt lärorikt. Om man tittar tillbaka på tester vi har genomfört så ger det oss insikter som vi har kunnat ha med oss i våra affärsmodeller och kunnat omsätta i praktiken, säger Erik Eklund. 

Ett pågående behovsanpassat projekt är SPOC (Single Point of Contact) som testats tillsammans med Annette Gustavsson, innovationsledare Örebro kommun och representant för Testbädden InnoMera. SPOC-projektet växte fram som ett resultat på utmaningar som vårdpersonal stötte på under ett tidigare test. Där märkte de att det kunde vara krångligt med support från flera olika leverantörer när tekniken blev mer komplex. Att snabbt få rätt hjälp med att lösa teknikstrul stjäl tid från kärnuppdraget och SPOC kan vara en lösning, där verksamheten får en väg in till support.

Genom detta test undersöker de utmaningar som uppstår för personalen och anhöriga på vård- och omsorgsboenden vid en hyresgästs död. Personalen har ofta en nära relation med hyresgästen efter flera års samvaro. När personen avlider, måste personalen först ta hand om kroppen, vilket kan vara en känslosam upplevelse. Dessutom har personalen ibland utvecklat nära relationer med de anhöriga, vilket kan göra det svårt när det uppstår skador i lägenheten och behovet av att diskutera eventuella kostnader för reparationer.

Projektet har gått ut på att i stället låta fastighetsägaren utföra en besiktning och återkomma med besked, vilket gör att personalen undviker svåra diskussioner med de anhöriga. Länsgården erbjuder då en objektiv och neutral inställning i dessa situationer, vilket leder till en högre standard i lägenheterna och en mer positiv upplevelse för både personal och anhöriga.

Länsgården samarbetar med forskning

Genom samarbeten med forskningsprojekt som "Buildings post-corona" och KTH-projekt strävar Länsgården efter att vara rustade för framtida utmaningar, som potentiella pandemier.

En doktorand vid KTH driver ett forskningsprojekt på ett av deras vård- och omsorgboenden. Projektet syftar till att förbättra luftkvaliteten och minska risken för luftburna infektionssjukdomar. Forskningen har potential att förändra äldrevården genom att förbättra livskvaliteten för de boende.

- Jag är så stolt över att ha kollegor som vill vara med i viktiga och häftiga forskningsprojekt och testbäddar som InnoMera, avslutar Camilla Petersen.

Forskning Länsgården, fyra personer står på ett vård och omsorgsboende och ler

Erik Eklund, Sasan Sadrizadeh, Mats Strömberg, Teoh Yik Chirt, Hasse Hildingsson. Bildkälla: Buildings Post Corona

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024