Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samverka med sociala företag - en vinst för dig och samhället

Publicerad: 2022-09-15 14:15

Social hållbarhet handlar bland annat om att människor ska ha möjlighet att leva ett gott liv. För att skapa ett socialt hållbart samhälle är det grundläggande att alla företagsbranscher arbetar aktivt för inkludering. Under den här träffen var det en fråga i fokus: Hur kan fastighetsbranschen arbeta och samverka för att skapa social hållbarhet?

Micael Björk, Christel Flygare och Helena Lindfors från det arbetsintegrerande, sociala företaget Re-form

Micael Björk, Christel Flygare och Helena Lindfors från det arbetsintegrerande, sociala företaget Re-form

Den 15 september samlades olika aktörer i Tegelbrukets lokaler för att inspireras och prata om social hållbarhet inom fastighetsbranschen. Hur ska vi arbeta för att inkludera och engagera unga och människor utanför arbetsmarknaden? Hur kan vi värdera sociala värden och bygga utifrån dem? Är fastigheter endast en byggnad eller kan den även bidra till social hållbarhet?

Genom föreläsningar och diskussioner framkom en vilja ett börja eftersträva mjuka värden. Det är viljan att värdera samhällsnytta som saknas, inte metoderna för beräkningar. Efter träffen var alla i rummet enade om att samarbetet mellan sociala företag och fastighetsbranschen måste öka. Re-form som var med på denna träff, men även andra sociala företag är redo att utöka samarbetet och vill ta fram arbetsuppgifter inom nya områden med fastighetsbranschen.

Tegelbruket om barns rätt till en god fritid

Valet av lokaler gick i linje med temat för dagen. Tegelbruket är en av de största aktörerna i Örebroregionen som arbetar med barn och ungdomars rätt till en god fritid. Värdegrunden och arbetssättet är avgörande i Tegelbrukets verksamhet

"För att skapa en meningsfull fritid och hjälpa och inkludera unga till bra livsval arbetar vi nära och tillsammans med ungdomarna. Genom vårt arbetssätt har vi fångat upp många unga som befunnit sig i ohållbara livssituationer" - Christer Wettèus, Tegelbruket.

Kamtech: Social hållbarhet är lönsamt 

Byggbranschen kan ta mer ansvar för att främja sociala värden. Emma Alenbrand från KAMtech menar att sociala värden oftast nedprioriteras för att de anses som svårare att mäta. Mätningar av exempelvis energibesparingar går att räkna på och därmed skapas ett värde, sociala värden är svårare att mäta vilket gör att man sällan budgeterar för det.

Många saker vi bygger är idag inte lönsamma, exempelvis parkeringar eller skrytbyggen. Det är dags att tillräkna sociala värden som lönsamma. Emma ger olika exempel på hur fastighetsägare kan ta hänsyn till och räkna på sociala värden - ta del av detta i hennes powerpoint.

Örebro skateboard: Skateboardparker för en roligare bostadsmiljö

Kan skateboard vara ett verktyg för att skapa en rolig bostadsmiljö som kan aktivera folk i närområdet? Svaret är ja. Daniel Schon från Örebro Skateboard berättar om skateboarden som en spontan aktiveringsyta som är lätt, billig och snabb att sätta upp. Det är även en aktivitet som förenar unga och äldre. De lär sig av varandra och ålder är irrelevant. Att inkludera en skateboardramp i sitt bostadsprojekt är ett sätt för fastighetsägare att främja social hållbarhet genom att erbjuda ytor för deltagande, engagemang och aktivitet.

Re-form: Sociala företag gör skillnad - på riktigt 

Micael Björk, Christel Flygare och Helena Lindfors från det arbetsintegrerande, sociala företaget Re-form berättar deras historia om vad det har betytt för dem att börja jobba där.

Re-form erbjuder arbete till människor som lever under svåra livsförhållanden, med exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. De anställda beskriver Re-form som en plats där de kan känna sig normala och där de förväntas ta ansvar. Tillbaka får de förtroende och de känner sig viktiga.

Micael Björk avslutar med ett viktigt citat som alla fastighetsägare bör bära med sig tillbaka till sina verksamheter: 

”Om traditionella företag vill bidra till samhällsnyttan som sociala företag skapar, är det bästa de kan göra att köpa tjänster eller varor från oss. Det är vad som resulterar i att fler människor kan anställas.” - Micael Björk, Re-form

Vad kännetecknar ett socialt företag? 

Det är inte helt enkelt att veta vilka företag som är sociala företag och vilka som inte är det. Anders Bro från Region Örebro län hjälpte oss att reda ut vissa av dessa frågor. 

Klicka här för att se vilka sociala företag som finns i Örebro län.

Besök webbplatsen sjalvklart.nu där sociala företag samlas

Anders Bro föreläser för människor som sitter och lyssnar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023