Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fler fastighetsägare ska arbeta hållbart med stöd från EU

Publicerad: 2022-05-27 12:02

Tre energikontor i Östra Mellansverige samarbetar för att fastighetsägare ska minska sina klimatutsläpp. Tack vare fortsatt stöd från EU och andra finansiärer kan arbetet förlängas och pågå fram till hösten 2023.

Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator på Fastighetsnätverket i Örebro län

Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator på Fastighetsnätverket i Örebro län

Fastighetsnätverket i Örebro län drivs i föreningsliknande former och vårt arbete delfinansieras av EU-projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige som drivs av Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östergötland där Region Örebro län står som projektägare. 

Flera fastighetsnätverk

I tre av länen utvecklas fastighetsnätverk. Nätverken samlar fastighetsförvaltare, byggentreprenörer och konsulter som har möjlighet att sprida goda exempel och dela erfarenheter.

Fastighetsnätverket i Örebro län har funnits sedan 2016 och har cirka 70 medlemsföretag. Genom projektet anordnar nätverken erfarenhetsutbyten, studiebesök, workshoppar och utbildningar utifrån medlemmarnas intressen.

- Förlängningen av projektet innebär att vi kan fortsätta utveckla våra fastighetsnätverk, bidra med kunskap inom nya områden och utöka erfarenhetsutbytet inom fastighetsbranschen. Målet är att resultaten ska bidra till långsiktiga effekter, även efter att projektet tar slut, säger Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator på Fastighetsnätverket i Örebro län.

Fler träffar för medlemmarna

Förlängningen av projektet innebär att fastighetsnätverken kan ordna fler fysiska erfarenhets- och inspirationsträffar för sina medlemmar.

- Äntligen kan vi träffas fysiskt igen! Vi har många inspirerande träffar att se fram emot. Fram till oktober 2023 ska vi också se hur vi kan få fler att arbeta med mer hållbara byggmaterial och informera om behov av att klimatanpassa sina byggnader. Allt för att minska klimatutsläppen i fastigheterna, säger Niklas Jakobsson.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023