Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Från energikris till handling

Publicerad: 2023-02-09 15:21

Vi ser ökade energipriser och ett ökat fokus på robusta energileveranser. Utgör det ökade möjlighet eller hämmar det energieffektivisering i fastighetsbranschen? Pontus Halldin från WSP och Alexandra Nordvall från Epiroc har gett sin bild av hur höstens prisförändringar påverkat nationellt men också lokalt inom sina organisationer.

Pontus Halldin, WSP

Ett energisystem i förändring – hur påverkas användarna?

Vi kan se att vi har ett energisystem i förändring. Det handlar om ett kulturskifte i företagsvärlden, ökade energikostnader och olika konsekvenser av det som just nu sker i omvärlden.

– I den politiska debatten hörs ibland ett ifrågasättande av varför Sverige ska gå före i klimatomställningen. För oss är den frågan märklig. Inom näringslivet är det en självklarhet att gå före, säger Pontus Halldin, hållbarhetskonsult på WSP.

Han menar att de i näringslivet som lyckas vässa sina produkter och tjänster och tar hållbarhetsfrågan på allvar är de som är bäst rustade för morgondagens affärer. Och de som ligger efter kommer ha svårt att möta centrala marknader.

Vi når nya nivåer på elpris kr/MWh (2022 elpris har gått från 90 öre till att variera mellan 1,5-3 kr). Under hösten 2021 började elpriset öka rejält från hur det såg ut tidigare och det ser inte ut att ljusna än på flera år. Ett troligt scenario är att elpriset kommer ligga kvar på samma nivå som 2022 under 2023-2026 för att därefter sakta återgå till tidigare prisnivå fram till efter 2030, enligt WSP som har genomfört en sammanvägd bedömning utifrån gjorda prognoser under 2022. Även priset på fjärrvärme kommer att öka, men det är osäkert hur mycket.

Tre konkreta råd:

  • Upprätta en energistrategi
  • Ta höjd för att energiomställningen kommer att ta tid 
  • Identifiera nya samarbeten och lösningar

Pontus föreläsningsmaterial: 

Alexandra Nordvall, Epiroc

Så har Epiroc hanterat höjda elpriser och hur de ska hantera eventuellt elbortfall

I händelse av elbrist har Energimyndigheten tagit fram en styrelsemetod för att effektbalansera. I första hand utnyttjas störningsreserven, i andra hand manuell frånkoppling och i tredje hand automatisk frånkoppling. Alexandra Nordvall från Epiroc berättar att Epiroc arbetar på ett liknande sätt. Deras målbild är att:

  1. Säkerställa en säker arbetsmiljö för medarbetarnas trygghet
  2. Upprätthålla säkerheten på våra anläggningar
  3. Undvika driftstörningar i verksamheten och säkra Epirocs resultat

Och därtill att stötta samhället genom att minska verksamhetens elanvändning och effektuttag.

Epiroc har satt ihop en kriskommitté som snabbt sammankallas när en krissituation uppstår. I kriskommittén finns samtliga områden representerade (VD, HR, kommunikation, säkerhet, IT, FM, SHEQ och assistent/koordinator) och de övar 1-2 gånger per år i olika iscensatta scenarion. Gruppen har utfört ett gediget arbete för att hitta konsekvenser vid en eventuell elfrånkoppling, exempelvis genom övningar med strömavbrott, genom att ta fram rutiner, kommunikationsmaterial har förberetts och de har sett över sina prioriteringsordningar

Återbrukade batterier med stor utnyttjandegrad gällande effekt

Allt fler av Epirocs gruvmaskiner drivs idag på el med hjälp av större elbatterier. När dessa batterier kommer ner i en nivå under 80 procent av sin kapacitet går de inte att använda för att driva maskinerna. Men då mycket av kapaciteten finns kvar i batterierna kan de användas till annat och få en förlängd livslängd. Det blir därmed alltmer intressant för Epiroc att se över hur dessa batterier kan användas för att lagra energi och minska effekttoppar i lokala nät. De har initierat ett pilotprojekt där ett av deras ”begagnade” batterier på 225 kW installeras i Epirocs egna elnät för att minska effekttoppar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023