Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Goda exempel, energieffektiviseringar och utbildningar – om Fastighetsnätverkets medlemmar får välja

Publicerad: 2022-02-01 13:44

För oss som arbetar i Fastighetsnätverket är det viktigt att arrangera aktiviteter, seminarier och tillfällen för kunskap för att du som medlem ska få kunskap och insikter som tar din verksamhet framåt. Istället för att chansa tycker vi att det är bättra att ta fram ett innehåll baserat på en dialog tillsammans med er. Därför har vi genomfört ett antal intervjuer med fastighetsägare i tre olika län.

Två händer, den ena handen räcker ett hjärta till den andra handen. Hela bilden är svartvit


En viktig del för oss i Fastighetsnätverket handlar om miljö och miljöpåverkan. Under slutet av 2021 kontaktade vi fastighetsägare inom nätverket för att ta tempen på arbetet att skaffa oss kunskap och insikter inför kommande planering av seminarier och utbildningar.

Totalt har vi pratat och intervjuat närmare 30 fastighetsbolag från Mälardalen, Örebro och Östergötland, både kommunala och privata med ett varierat fastighetsbestånd. Här kan du ta del av resultatet.

Hinder för energieffektivisering av flerbostadshus

Vi alla kan skriva under på att energieffektivisering och minskad miljöpåverkan är viktigt. Vad är det då som hindrar oss från att arbeta mer med frågorna?

Tid och pengar är det vanligaste förekommande svaren, men många upplever också att det finns mycket osäkerhet och brist på kompetens när det kommer till just energieffektivisering. Vissa har upplevt att de, inom organisationen, har dragit åt olika håll och att det har funnits ett bristande engagemang ifrån ledningen.

Digitalisering 

På frågan ”Arbetar ni med digitalisering i ert företag?” svarar många att de har kommit en bit på väg, medan andra till och med har kommit långt i arbetet. Här nämner flera att de känner utmaningar inför att digitalisera och att det finns visst kompetensbehov.  För de allra flesta handlar det också om pengar för att kunna genomföra förändringen.

Nätverket fungerar som en kunskapsplattform

Ett fastighetsnätverk kan vara en plattform för att sprida kunskap och erfarenheter om energieffektivisering. I både Örebro län, Sörmlands län och Östergötlands län är fastighetsnätverk uppstartade och framtidsförhoppningarna är stora. På frågan ”Vad skulle ett fastighetsnätverk kunna ge er verksamhet?” är det framför allt ny kunskap, omvärldsbevakning och utbyte av lärdomar och utmaningar som lockar mest.

De allra flesta vill veta vad andra har genomfört för goda exempel, för att själva få inspiration och drivkraft att genomföra sin egen resa.

Diagram, 23 procent svarar goda exempel, 6 procent svarar energieffektivisering, 5 procent svarar utbildningar

Svar på frågan ”Vilka frågor skulle vara viktiga för er att lyfta i ett sådant nätverk?”

Hjälp oss att hjälpa er! 

För oss i Fastighetsnätverket är detta en viktig del i vårt arbete för att vi hela tiden ska kunna bli bättre och utvecklas. Men också för att ni som medlemmar ska kunna ta del av intressanta och nyttiga aktiviteter i form av seminarier, utbildningar och andra tillfällen för kunskap.

Vilka hinder upplever du när det kommer till energieffektivisering? Vilka möjligheter ser du och vad skulle vara hjälpsamt för dig och ditt företag för att komma igång?

Tipsa oss på fastighetsnatverket@regionorebrolan.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023