Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Goda exempel på energirenoveringar

Publicerad: 2023-12-11 13:15

Hur kan ett skitigt gjuteri bli ett modernt kontor, på bara 13 månader? Och hur har Lindesbergs lasarett valt att energirenovera deras fastighet med hjälp av Totalmetodiken? Här är två goda exempel på energirenoveringar.

Krister håller föredrag för ett gäng personer som sitter och lyssnar intresserat


Energirenovering på Lindesbergs lasarett 

Under workshoppen berättade Krister Lauri, utvecklingsledare Region Örebro län om Lindesbergs lasarett som renoverats enligt Totalmetodiken. Totalmetodiken är inriktad på att minska befintliga lokalbyggnaders värme- och elbehov genom kostnadseffektiva åtgärdspaket utifrån en enkel ekonomisk modell för lönsamhetsbedömningar.

Projektbeskrivning 

Grundläggande energistatistik: Eftersom det i princip saknades undermätning för både fastighets- och verksamhetsenergi så utgick Lindesbergs lasarett från abonnemangsmätarna för el och fjärrvärme (2003-2012).

Mätningar och beräkningar i kluster: Byggnader och system delades upp i flera segment där de utförde mätningar och beräkningar under 2013. Dock finns det ej specificerat om mätningar utförts på enskilda system eller om det grundar sig på beräknade värden. 

Sammanlagt identifierades 20 st åtgärder som förväntades ge en total energibesparing på 1685 MWh/år, vilket motsvarar ca 50 kWh/m2.

Sammanfattning utifrån åtgärdsförslagen

 • Fönsterbyten utförda i flera etapper och färdigställdes 2023
 • Fjärrkyla ersatte kylmaskiner 2014
 • Utbyten av fläktaggregat pågår – flera utbytta, några kvarstår
 • Utbyte av belysning pågår
 • Injustering värme och tilläggsisolering ej utfört

Energiredovisning – 2022 mot 2012 (enbart abonnemangsmätare)

 • Totalt utfall för el, värme och kyla visar på en minskad energiförbrukning på 8,9%
 • Värmeförbrukning har minskat med 17,8%
 • Elförbrukning (totalt = fastighet+verksamhet) har minskat med 15,9%
 • Elförbrukning (totalt) + Fjärrkyla ökade med 0,5%

Rapport från Lindesbergs lasaratt: 


Kristers presentation:

 

Energimyndighetens nya lokaler

Därefter pratade Lennart Lindkvist, fastighetsansvarig Energimyndigheten om lokalerna som Energimyndigheten sitter i och hur de renoverats från metallgjuteri till toppmoderna kontor.

Tidigare satt de i "Fortet" på Kungsgatan 5 i Eskilstuna men när deras avtal med fastighetsvärden upphörde så började en flytt planeras. De ville ha en mer effektiv användning av ytorna, arbeta på ett aktivitetsbaserat arbetssätt och bygga sitt varumärke och identitet som "Sveriges bästa myndighet". 

Energimyndigheten spanade in Bröderna Söderbergs gamla metallgjuteri från 1917 - ett av Sveriges första aluminiumgjuterier. De fascinerades av historian och ville behålla mycket av den i renoveringen som senare skulle bli deras toppmoderna kontor. 

Ytan skulle användas på ett bra sätt i lokalerna och det var viktigt att det skulle finnas plats för både avskildhet och idéutveckling. Olika utvecklingsgrupper sattes till verket för att spåna idéer på hur lokalerna skulle utformas. 

Nyckeltal

 • Ca tre platser per person
 • 174 skrivbordsplatser varav 5 tyst rum och 12 enskilda rum
 • 24 bokningsbara mötesrum
 • 32 obokningsbara mötesrum

Ytan skilde sig avsevärd ifrån tidigare: 

Lokal Yta kvm Antal kvm/anställd
Fortet 7191 21
Gredbyvägen 5620 11

 

Energieffektiva lösningar

 • Kunskapstorget är belagd med kubb av gallringsskog från små svenska skogsägare (skulle annars gått till flis).
 • Orbital duschar intill motionsrummet som återvinner och renar ditt eget duschvatten.
 • Tunable light belysning som ger dagsljus.
 • Solcellsdrivet konferensbord som laddar mobiler.
 • Chromogenics-fönster i Kunskapstorget stänger ute både ljus och värme från solen men utsikten består. En energibesparing på 50 procent.

Hela Lennarts presentation hittar du här: 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2023