Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Höstens första workshop om Digitalisering i fastigheter

Publicerad: 2021-09-15 14:55

Under workshoppen fick deltagarna bland annat träffa leverantörer som jobbar med digitalisering i fastighetsbranschen, samt höra två goda exempel Värmdöbostäder och Karlskoga kommun som tagit kliv i digitaliseringsarbetet.

Siffror, bokstäver och specialtecken på en datorskärm som symboliserar kodning av exempelvis en programvara.

Höstens första workshop riktade sig till fastighetsägare som ännu inte kommit så långt med sitt digitaliseringsarbete men som är nyfikna på att veta mer om vilka möjligheter som finns och hur en kan komma igång.

Värmdöbostäder har digitaliserat sina lägenheter

Vi fick bland annat höra Annelie Molander, teknisk projektledare, som berättade hur Värmdöbostäder digitaliserat sina lägenheter med temperaturmätning och styrning av undercentraler. Värmdöbostäder har arbetat i ett projekt tillsammans med Vattenfall där målet har varit att

  • samla in inomhustemperatur från lägenheterna,
  • automatiskt justera värmekurvan i reglercentralen och
  • automatiskt justera rumstemperaturen mot 21⁰C.

Projektet gav positiva resultat då de bland annat fick en jämnare inomhustemperatur samt lägre energiförbrukning utan ett manuellt arbete.

Karlskoga kommuns digitaliseringsarbete

Ett annat gott exempel berättades av Tomas Olsson, projektledare teknik och energi, som gick igenom Karlskrona kommuns arbete med digitalisering inom sina fastighetsbestånd.

De har gjort förändringar i kommunens digitaliseringsarbete genom en egen standard för arbete kring fastighetsautomation. Denna standard skickas ut i samband med alla projekt vilket kravställer funktioner och utformning kring digitaliseringsarbeten.  

Tomas berättade även om Karlskoga kommuns arbete med ett energiuppföljningssystem som är sammankopplat med leverantör och kommunens driftpersonal. Detta underlättar för driftpersonalen att i realtid följa eventuella avvikelser i energiförbrukningen.

Mingel med leverantörer

Deltagarna i workshoppen fick även möjlighet att mingla med leverantörer som Metry, EcoGuard och eGain. Leverantörerna berättade om tjänster inom mätning och styrning av energianvändning i fastigheter, samt hur en (med mätning och datainsamling) kan göra ett väldigt viktigt första steg mot digitalisering av sitt fastighetsbestånd.

I slutet av workshoppen fanns det möjligheter till mer mingel som gav deltagarna ett bra tillfälle att diskutera möjligheter och utmaningar direkt med leverantörerna de var intresserade av.

Är du intresserad av att höra mer?

Välkommen att delta i höstens workshopserie om digitalisering i fastigheter. De kommande workshopparna kommer rikta sig mer mot dig som redan tagit första steget i digitaliseringsprocessen och vill komma vidare. Håll utkik i kalendern!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023