Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Klimateffektiv solenergi

Publicerad: 2021-10-01 13:52

Vad är det för skillnad i klimatpåverkan mellan olika typer av solcellspaneler ur ett livscykelperspektiv? Vad är bäst ur klimatsynpunkt, monokristallina eller multikristallina solceller? Vill du fördjupa dig i dessa frågor ska du läsa den nya rapporten om solcellers klimatpåverkan.

Blå himmel, sol och solceller

Färsk rapport om solcellers klimatpåverkan

Nu kan du läsa resultatet av vår kunskapssammanställning om klimatpåverkan från tillverkning av olika solcellsmoduler.

Ladda ner rapporten om solcellers klimatpåverkan

 

Klimateffektiv solenergi söker samarbetspartners

Nästa steg i Klimateffektiv solenergi syftar till att stärka efterfrågan på de mest klimateffektiva solcellerna genom upphandlingar. De söker just nu efter fler fastighetsägare med höga klimatambitioner som vill samarbeta med dem och ta nästa steg inom upphandling av solceller.

De utvecklar en utvärderingsmodell för solcellsupphandling som kan användas för att premiera anbud där solcellerna tillverkats med lägre klimatavtryck. Utvärderingsmodellen är tänkt att används endast i anbudsutvärderingen, övriga delar av upphandlingen kan utformas som vanligt. Att använda kriterierna påverkar inte de tekniska specifikationerna i rambeskrivningen och kriterierna är anpassade för att fungera i offentliga upphandlingar enligt LOU.

Intresserad? Vill du veta mer?

Ta kontakt med projektledare Johan Nyqvist, johan.nyqvist@storsthlm.se 073-917 94 40

Om projektet Klimateffektiv solenergi

Energikontoret Storsthlm driver projektet Klimateffektiv solenergi tillsammans med forskningsinstitutet RISE och allmännyttans inköpsfunktion HBV. Projektet syftar till att höja kunskaperna om solcellers miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Dessutom ska projektet utveckla och testa upphandlingskriterier för mer klimateffektiva solceller.

Vad handlar projektet om?

Solceller orsakar inga utsläpp under drift vilket är den stora fördelen ur ett miljö- och klimatperspektiv. Men för att se hela bilden måste även tillverkningen och hanteringen av uttjänta solceller beaktas, därför krävs en analys med livscykelperspektiv. Framför allt är tillverkningen av solceller och solcellsmoduler energikrävande. Kunskaperna om solcellers koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv är ganska låga bland marknadens aktörer och det är ovanligt att krav ställs på solcellsmodulers klimatpåverkan i upphandlingar.

Syftet med Klimateffektiv solenergi är att bidra till ökad klimatprestanda från solceller genom att förbättra kunskapen hos marknadens aktörer. Det ska uppnås genom att ta fram och testa upphandlingskriterier för att styra mot lägre klimatpåverkan från solceller och att sammanställa en vägledning för en klimatoptimerad förvaltning av solcellsanläggningar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023