Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Öbo planerar för framtidens fastigheter

Publicerad: 2018-02-27 09:24

Fastighetsnätverkets besökte Öbo för att byta erfarenheter kring batterilagring, solel och laddning av elbilar.

Elbilsladdning: en sladd är inkopplad i en bil.

ÖBOs laddstationer är sammankopplade med fastighetens lagring av el

Jonas Tannerstad, chef för el och automation på Örebrobostäder (ÖBO), berättade om vikten av systemperspektiv. Enskilda hus ska fungera men Öbo vill flytta fokus från fastighetsnivå till systemnivå där fastigheten kan leverera energitjänster till elnätet. Elbolagen behöver inte elda med fossila bränslen för att täcka behovet vid effekttoppar när grupper av fastigheter kan stänga av tillfälligt, vilket ger både miljönytta och sparar pengar. För fastighetsbolag kan möjligheten att styra sin elanvändning ge ett minskat effektuttag och därigenom lägre avgifter. Dessutom kan de sälja tillbaka tjänster mot elnätet, till exempel frekvensreglering.

Ett exempel på en installation som ger nytta ur ett systemperspektiv är batterilagring, där Öbo ska sätta in batterier i sju av sina fastigheter. Batterierna kan ta upp eller leverera el till fastigheten. Den samlade kapaciteten också fungera som reserv för elnätet. Jonas hoppas att lagstiftning kommer som möjliggör för elbilar kan användas för lagring av el som en del av fastigheten. Öbos laddplatser är redan anpassade för att kunna både leverera och ta emot el från elbilar. Utmaningen ligger i att reda ut juridiska frågor och att tillverkare för elbilar möjliggör upp- och urladdning snarare än tekniska begränsningar.

Lennart Lindkvist, driftchef på Örebroporten betonade även han att laddning av elbilar och solel är en bra kombination. För att kunna använda bilens batteri som lagring blir det viktigt med en behovsanpassad tjänst för att säkerställa att bilen är fulladdad vid nästa användningstillfälle. En förändring som Lennart tror kommer är laddning utan sladd, vilket förenklar då det i nuläget finns olika standarder på kontakter.

Träffen avslutades med att deltagare fick svara på om man arbetar med installation av solel och batterilagring. För flertalet är solel en självklar del i planeringen, flera har eller planerar även för batterilagring och laddningsplatser. Ett behov som identifierades var stöd för upphandling och utvärdering av tekniska installationer samt klargörande kring riktlinjer för brandskydd. Lyckligtvis finns redan erfarenheter från pionjärer i området och vi förväntar oss att se mycket mer energitjänster med såväl solel som lagring och laddning framöver.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023