Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Spillvärme från Behrn arena

Publicerad: 2018-04-24 09:50

Genom återvinning av spillvärme har Örebroporten minskat energianvändningen med 400 MWh per år på Behrn Arena.

Mikael Karlsson på Örebroporten var värd för årets andra träff med Fastighetsnätverkets driftnätverksgrupp med fokus på återvinning av spillvärme.

Vid Behrn arena ligger en isrink och bandyhall med stora kylbehov. Tidigare ventilerades lågtempererad spillvärme från anläggningarnas kylmaskiner bort genom fläktar på taket. Idag har man upprättat ett samarbete med E.ON. där spillvärmen höjer returen på fjärrvärmen. Det medför att Örebroporten årligen minskat energianvändningen med 400 MWh och säljer värme motsvarande en miljon om året. Genom samarbetet kan spillvärme tas tillvara vilket ger minskad klimatbelastning samtidigt som det ger intäkter till båda företagen.

Tillvaratagandet av spillvärmen medförde även ett nytt styrsystem med inbyggd analys av driftstörning. Systemet har medfört att tidigare jourutryckningar som uppgick till ett par per månad, helt uteblivit vilket minskar driftkostnaden. Att värmen inte längre ventileras bort medför minskad elanvändning och längre livslängd på befintliga fläktar samt mindre oljud och störningar för boende i området. Driftnätverksträffen avslutades med en rundtur i undercentralen för anläggningarnas kylanläggning och värmeväxling till nätet för fjärrkyla.

Mikael Karlsson avslutade med att i korthet berätta om ett samarbete med Microsoft. Projektet syftar till att i 3d-miljö visualisera målgruppsanpassad information för att underlätta drift- och underhållsarbete. Sannolikt kommer rollen som drifttekniker se annorlunda ut inom en snar framtid.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023