Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Räkna åtgärder i paket – det ger bra avkastning!

Publicerad: 2021-08-27 00:00

Ett webbinarium om Totalmetodiken och dess fördelar.

Text Totalmetodiken

Den 24:e augusti genomförde Energikontoret i Mälardalen ett webbinarium om Totalmetodiken - en metod för att identifiera ekonomiska möjligheter för energieffektiviseringar i byggnader.

Med hjälp av totalmetodiken samlas flera effektiviseringsåtgärder i ett paket, istället för att titta på en åtgärd i taget. En utgår sedan ifrån den enskilda fastighetsägarens avkastningskrav på investeringar, där paketeringen av åtgärder tillsammans ska uppfylla lönsamhetskravet.

Med noggranna beräkningar på åtgärdernas lönsamhet och hur åtgärderna påverkar varandra går det att få fram pålitliga resultat med både drastiskt minskat energibehov och bra lönsamhet.

Inom nätverket BELOK, som även arbetat fram metoden, har detta tillvägagångssätt gett framgångsrika resultat. Deras genomförda projekt har resulterat i en energibesparing på 30-60 procent och en lönsamhet på över 10 procent.

Metodiken och dess tre faser

Per-Erik Nilsson från CIT-Energy Management, som även koordinerar nätverket BELOK, presenterade hur metodiken fungerar och dess tre faser:

  1. framtagning av åtgärdspaket,
  2. genomförande av åtgärder och
  3. uppföljning.

Vi fick se exempel på hur man räknar ihop investeringar, besparingar och hur åtgärdspaketet slutliga lönsamhet räknas fram: 

totalmetodiken.png

Akademiska hus använder metoden i sin verksamhet

Efter Per-Eriks genomgång fick vi höra ifrån Martin Ekdahl och David Hälleberg från Akademiska hus, som använder metoden aktivt i sin verksamhet. Martin visade ett konkret exempel på hur de använt metoden vid upprustningen av en av deras lokaler i Linköping.

Målet var att byggnaden skulle nå Miljöbyggnad silver och flera stora åtgärder skulle genomföras, bland annat installation av solceller och ventilation med värmeåtervinning. Martin visade upp deras egna beräkningsverktyg där lönsamheten räknades ut för både de enskilda och paketerade åtgärderna. Projektet kom nyligen i mål och visar på goda resultat.

David visade sedan hur Akademiska Hus i sin organisation använder tankesättet med paket för hela sin verksamhet, där varje byggnad har en utarbetad plan för framtida åtgärder och investeringar. Genom detta arbetssätt har Akademiska Hus minskat sin energianvändning med 40 procent sedan 2020, och siktar på 50 procents minskning fram till 2025.

Metodens för- och nackdelar

Under mötet diskuterades för- och nackdelar med metoden, där kompetens och kunskap pekades ut som ett viktigt område. Samtliga föreläsare poängterade vikten av att ha bra beräkningar och antagningar för att få ett bra resultat. Martin och David tipsade om att bolla beräkningar och antagningar med kollegor.

För många gäller det dock oftast att kompetensen kan handlas upp utanför organisationen. Därför kommer det inom kort genomföras utbildningar inom totalmetodiken, där konsulter blir certifierade i metodens arbetssätt. Per-Erik tipsar om att hålla koll på hemsidan gällande detta för de som är intresserade.

Metoden har stor potential att hjälpa fastighetsägare att göra bättre, säkrare och mer lönsamma investeringar i sina verksamhet.

Läs mer kan gå in på BELOKS hemsida där material och verktyg för metoden finns.

Webbinariet genomfördes inom projekten Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige och Energieffektivisering i offentlig sektor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2023