Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt

Publicerad: 2023-11-23 00:00

Den 23 november anordnade LÅGAN och de regionala nätverken ett gemensamt webbinarium. Här kan du ta del av materialet och resultaten!

Totalmetodiken


Under träffen fick vi ta del av följande presentationer: 

  • Information om pågående arbete på Regeringskansliet rörande energianvändning i byggnader kopplat till direktiven om Energieffektivisering (EED) samt Energiprestanda i byggnader (EPBD) - Sandra Lennander Kansliråd och Tobias Walla Departementssekreterare Klimat- och näringslivsdepartementet [Läs presentation här]
  • Hur kan fastighetsägarna bidra till den regionala och nationella färdplanen? Ett exempel från Dalarna - Malin Karlsson Byggdialog Dalarna [Läs presentation här]

  • Eskilstuna kommun och K-fast berättar om arbetet ”Upprustning med energifokus” som de framgångsrikt har drivit i ett antal år.  - Anders Levay, Eskilstuna kommun och Anders Axelsson K-fast [Läs presentation här]

  • Region Kalmar berättar om renoveringen av en Hälsocentral i Vimmerby och om den nya energiplanen med åtgärder fram till 2030. - Stefan Westblom Region Kalmar [Läs presentation här]

  • Nedslag i resultat från projektet ”Goda exempel på energiuppföljning för ökad kompetensuppbyggnad”- Karin Glader och Shukri Yasin, CIT Renergy [Läs presentation här]

Goda exempel på energiuppföljning är en fortsättning projektet LÅGAN Energirenovering – bättre energirenovering genom regional samverkan där LÅGANs regionala nätverk studerade planering och utredning av en energirenovering med hjälp av Totalmetodiken i pilotprojekt fram till anbudsförfrågan.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023