Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Resultaten ifrån vår enkät - så tycker våra medlemmar

Publicerad: 2023-10-02 15:46

Vilka energieffektiviseringsåtgärder har våra medlemmar genomfört i deras fastighetsbestånd sedan 2019? Och vilket värde fyller våra fastighetsnätverk i Östra Mellansverige? Här är svaren.

Personer som lyssnar på någon som talar


Under augusti och september 2023 skickade fastighetsnätverken i Östra Mellansverige (Fastighetsnätverket i Örebro län, Fastighetsnätverk Sörmland, Fastighetsnätverk Västmanland, Östergötland Bygger Klimatneutralt och Forum för kommunala fastigheter i Östergötland) ut en enkät till samtliga medlemmar för att följa upp vissa energieffektiviseringsåtgärder samt få in nya perspektiv. Totalt 45 svar har kommit in och de flesta frågor har mellan 25-35 svaranden. 

Energieffektiviseringsåtgärder

Har du som fastighetsägare genomfört följande energieffektiviseringsåtgärder i ert fastighetsbestånd under perioden 2019-2023?

1.PNG

Resultatet visar att de flesta som svarat på enkäten har genomfört flera olika typer av energieffektiviserande åtgärder i sina fastighetsbestånd, där tidsbegränsad belysning är den vanligaste åtgärden. 

Övriga åtgärder som fastighetsägarna har genomfört är exempelvis:

 • värmeåtervinning via överskott från kylmaskiner
 • gråvattenåtervinning
 • tilläggsisolering 
 • bytt ventilationssystem
 • bytt från direktverkande el till fjärrvärme
 • bytt tak
 • digitaliseringsåtgärder
 • anställt en klimatstrateg
 • elbilspool
 • solcellsinstallationer
 • bytt till 3-glasfönster
 • närvarostyrd ventilation 
 • installerat lägenhetssensorer för mätning av inomhustemperatur och fukt
 • rengöring vvx
 • driftoptimering

Digitalisering

Hur mycket har ni arbetat med digitala lösningar i ert fastighetsbestånd sedan 2019?

2.PNG

57,9 % av de som svarat på enkäten uppger att de delvis arbetat med digitalisering. Här följer några exempel på hur våra medlemmar har arbetat med digitalisering: 

 • Styra och övervaka tekniska installationer med hjälp av fastighetssystemet
 • Konverterat till webport - ett övergripande system för värme och ventilation 
 • Digitala tvättstugebokningar, projekt för sophämtning med digitaliserad nivådetektering 
 • Energistyrning
 • Uppkoppling av ventilationsanläggningar
 • Installation/uppkoppling av förbrukningsmätare för vatten, fastighetsel och fjärrvärmeförbrukning
 • Autoimport av energistatistik till system för energiuppföljning
 • Kommunicerar med hyresgäster via app/sms
 • Nytt styr och övervakningssystem, IMD undermätning
 • Kopplar upp samtliga fastigheter i överordnat system med bla AI styrning (smart stad)
 • 3D visualisering 
 • Digital nyckelhantering

Nyttan med fastighetsnätverk och aktiviteter

Vad anser du är värdet av att vara delaktig i Energikontorets fastighetsnätverk och aktiviteter? (välj de tre viktigaste)

3.PNG

Erfarenhetsutbytet, nya kontakter och ökad kunskap - det är de tre viktigaste faktorerna i fastighetsnätverken, enligt de enkätsvar vi fått in. 

Några citat ifrån enkäten: 

"Största nyttan är när någon berättat att man trott starkt på något som senare visat sig inte alls fungerat eller gjort någon besparing. Att sedan bearbeta ""varför"" ger utveckling.”

"Som konsult har jag fått ökad kunskap och utökat mitt kontaktnät."

"Andra aktörers idéer, inspirerande projekt och byggnationer som genomförts. Kontakter, diskussioner och olika studiebesök.”

"Utöka mina kunskaper inom energirelaterade frågor, bl.a. gröna lån och hur man kan implementera ny teknik för minskad energiförbrukning."

Återkoppling på enkäten

Tack till alla som tagit er tid att svara och som även kommit med tips och idéer för fortsatt arbete. Det uppskattar vi väldigt mycket! 

Har du några frågor, perspektiv eller synpunkter på enkätsvaren? Hör av dig till oss! 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 oktober 2023